Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

08 Mawrth 2017

Gwahoddiad i’r cyhoedd sicrhau eu bod yn cael y diweddaraf gan y Cyngor trwy fwletinau Fy Niweddariadau

Gall preswylwyr a defnyddwyr gwasanaeth arbed yr amser mae’n ei gymryd i gysylltu â’r Cyngor i gael y diweddaraf am wasanaethau pwysig trwy gofrestru ar system bwletinau drwy e-bost.

Mae gwasanaeth Fy Niweddariadau yn rhoi cyfle i'r cyhoedd gael gwybodaeth gyfredol am ddatblygiadau, digwyddiadau a newidiadau i’r gwasanaethau sy'n cael yr effaith fwyaf arnyn nhw, gan gynnwys ysgolion, gwaith ffordd, ymgynghoriadau, rhybuddion tywydd a chasglu gwastraff.

Mae miloedd eisoes wedi cofrestru ar Fy Niweddariadau, gyda thros 12,000 o breswylwyr a chleientiaid yn ei ddefnyddio i dderbyn Newyddion y Cyngor, e-newyddlen fisol CBSW.

Mae modd i ddefnyddwyr gofrestru’n uniongyrchol trwy wefan y Cyngor ar www.wrecsam.gov.uk/cofrestru, gyda thros 40 o bynciau ar gael i danysgrifio iddynt.

Mae pob pwnc yn darparu nodau atgoffa a bwletinau rheolaidd mewn e-byst.

Er enghraifft, mae’r rhai sy’n tanysgrifio i bwnc Atgoffa am Gasglu Biniau yn derbyn e-bost wythnosol byr ddiwrnod cyn eu diwrnod casglu, gan eu hatgoffa ynglŷn â pha gynwysyddion sy'n cael eu casglu.

Gall preswylwyr hefyd ddefnyddio Fy Niweddariadau i gael gwybod am ddyddiadau allweddol yr Etholiadau Lleol sydd i ddod ym mis Mai.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Dutton, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Corfforaethol ac Iechyd a Diogelwch: “Bydd mwy a mwy o wasanaethau'n troi at ddulliau digidol yn amlach wrth i’r byd ar-lein ddod yn rhan amlycach o’n bywydau bob dydd.

 “Er y bydd gwasanaethau, wrth gwrs, yn cael eu darparu yn y byd go iawn, mae’n dod yn haws i bobl gael gwybodaeth gyfredol amdanynt ar-lein.

 “Mae Fy Niweddariadau yn hawdd i'w ddefnyddio ac mae posib’ darllen y bwletinau a'r negeseuon sy'n cael eu hanfon mewn dau funud, ond gallent fod yn ddefnyddiol iawn i fywydau preswylwyr a chwsmeriaid – er enghraifft, drwy eu helpu i gofio am gasglu biniau'n wythnosol.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.wrecsam.gov.uk/cofrestru.