Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

08 Mawrth 2017

Ymateb o Cyngh Hugh Jones i Ian Lucas AS

Datganiad gan y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau a Phartneriaethau ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, yn ymateb i sylwadau gan Ian Lucas, AS dros Wrecsam.

“Fel Aelod Arweiniol dros Gymunedau a Phartneriaethau, rwy’n gofyn i Mr Lucas a gwleidyddion cenedlaethol eraill roi’r gorau i feirniadu Cyngor Wrecsam a gweithio gyda ni i ddatrys problem genedlaethol. 

“Mae’r beirniadaethau cyson yn amharu ar ysbryd y Cyngor ac asiantaethau partner, sy’n gweithio’n arbennig o galed i wynebu amrywiaeth o sefyllfaoedd anodd sy'n codi o bolisïau na ddechreuwyd  gan Cyngor Wrecsam. 

“Mae’r polisi rhannu nodwyddau yn cael ei bennu gan Llywodraeth Cymru ac mae dad-droseddoli ‘Anterth Cyfreithlon’ fel y’u hadnabyddir, yn dod o San Steffan. 

“Mae’r arian ar gyfer y rhaglenni hyn yn dod gan Llywodraeth Cymru a rhaid i CBS Wrecsam a Chynghorau eraill wynebu’r canlyniadau.  Mae adroddiad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru ei hun yn dangos yn glir nad yw polisïau presennol yn gweithio a bod angen eu newid.  Yn y cyfamser, rydym yn delio gyda’r canlyniadau.

“Mae gan Wrecsam raglen bartneriaeth unigryw i wynebu nid yn unig y problemau eglur, ond hefyd y materion sylfaenol, ac mae hyn yn gwneud cynnydd ac mae angen ei gefnogi - nid ei feirniadu am fudd gwleidyddol tymor byr. 

“Nid yw hyn yn ymwneud â bai, oherwydd byddai’n hawdd iawn i mi fynd yn ôl at y blaid a oedd yn gyfrifol am lawer o'r penderfyniadau yn y gorffennol. Nid wyf am fynd yno gan nad yw hyn yn gofalu am fuddiannau pobl Wrecsam.

“Mae dal i fod llawer o waith i’w wneud ac mae angen i ni ei wneud mewn partneriaeth er budd pobl ein tref.”