Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

03 Mawrth 2017

Camau yn dal i gael eu cymryd yn erbyn troseddwyr baw cŵn wrth i 10 o ddirwyon gael eu dosbarthu ym mis Chwefror

Cafodd 10 o berchnogion anifeiliaid anwes anghyfrifol eu dirwyo am fethu â glanhau ar ôl eu hanifeiliaid y mis yma.

 Mae Cyngor Wrecsam yn atgoffa holl berchnogion cŵn eu bod yn parhau i gymryd camau gorfodi mewn cydweithrediad â Kingdom Security, wedi i aelodau’r cyhoedd gysylltu â thimau gorfodi i dynnu eu sylw at ardaloedd sydd â phroblem baw cŵn yn eu cymunedau.

Meddai’r Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rwy’n falch iawn o weld fod y cyhoedd wedi dod yn ôl atom ni ac wedi rhoi gwybod i dimau gorfodi am yr ardaloedd lle mae baw cŵn wedi bod yn broblem gyffredin.

“Gall unrhyw un sy’n dymuno rhoi gwybod am ardal y maent yn teimlo fod perchnogion anghyfrifol yn gyson yn peidio â chodi ar ôl eu hanifeiliaid gysylltu â Balchder yn Eich Strydoedd ar 01978 298989.

“Wrth roi gwybod am ddigwyddiadau o’r fath, dylai’r cyhoedd roi enw’r stryd/ lleoliad y drosedd, ac unrhyw syniad sydd ganddynt ynglŷn â’r amser gorau i ddod i’r ardal, er mwyn darganfod unrhyw berchnogion cŵn nad ydynt yn glanhau ar ôl eu hanifeiliaid.”