Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

03 Mawrth 2017

Cyngor Wrecsam yn ymuno ag Awr Ddaear WWF 2017

Mae Cyngor Wrecsam wedi cyhoeddi eu bod unwaith eto’n cefnogi’r Awr Ddaear - y dathliad blynyddol byd eang o’r blaned.

Am 8.30pm nos Sadwrn 25 Mawrth 2017, gofynnir i breswylwyr, sefydliadau a busnesau yn Wrecsam ymuno â safleoedd enwog ar draws y byd fel y Senedd yng Nghaerdydd a Phont Harbwr Sydney a diffodd eu goleuadau am awr.

Yn 2017, mae’r Awr Ddaear yn dathlu ei ddeng mlwyddiant, a thrwy gymryd rhan, mae Wrecsam yn dangos ei ymroddiad i weithredu a mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Mae tua hanner miliwm o bobl yng Nghymru yn cymryd rhan yn yr Awr Ddaear yn flynyddol, a thrwy gymryd rhan maent yn dangos eu bod eisiau gweld bod pethau ar waith i ymgymryd â newid yn yr hinsawdd.

Meddai Dr Helen Paterson, Prif Weithredwr Cyngor Wrecsam:

"Mae Wrecsam yn falch iawn o gefnogi Awr Ddaear WWF eto eleni. Mae gan awdurdodau lleol fel un ni rôl fawr i’w chwarae wrth fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, felly rydym yn annog ein staff i gyd, a chymaint o breswylwyr ag sy’n bosib, i ddiffodd eu goleuadau am awr ar 25 Mawrth.”

Ychwanegodd Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru:

“’Rydym yn falch iawn fod Cyngor Wrecsam yn cefnogi Awr Ddaear WWF eto eleni. Caiff newid yn yr hinsawdd effaith enfawr ar fywydau pobl yma yng Nghymru ac o amgylch y byd. Felly mae’n wych gweld awdurdodau lleol Cymru yn nerthu’r ymgais i alw ar bawb i fyndi’r afael â newid yn yr hinsawdd.

“Gall bawb – o unigolion a grwpiau cymunedol, i ysgolion a busnesau – ymuno â gweithgareddau’r Awr Ddaear drwy ymweld â www.wwf.org.uk/earthhourwales a diffodd eu goleuadau am 8.30pm, nos Sadwrn 25 Mawrth 2017.”

Hanes Awr Ddaear

Yr Awr Ddaear yw’r arddangosfa fwyaf o gefnogaeth i weithredu ar newid yn yr hinsawdd yn y byd. Bob blwyddyn mae miliynau o bobl yn dod ynghyd i alw am weithredu i warchod ein planed anhygoel. Mae’r dathliadau yn tyfu bob blwyddyn, gan ymestyn dros y byd, erbyn hyn mae 178 o wledydd yn cymryd rhan, y nifer uchaf ar record.