Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

02 Mawrth 2017

Rhybudd o alwyr di-ofyn ar ôl Storm Doris

Yn dilyn tywydd garw’r wythnos diwethaf mae Safonau Masnach wedi derbyn nifer o gwynion am bobl yn galw’n ddi-ofyn ac yn rhoi pwysau ar ddeiliaid tai i’w talu i wneud gwaith ar eu heiddo.

Mae galwyr fel arfer yn honni eu bod yn gallu gweld arwyddion o ddifrod ar y to ac yn cynnig gwneud y gwaith atgyweirio yn y fan a’r lle. Fel arfer caiff unigolyn hŷn sy’n byw ar eu pennau eu hunain eu targedu.

Nid yw’n anarferol i alwyr bachog alw yn dilyn tywydd garw gan geisio dychryn pobl i dderbyn eu cynnig o waith. Yn aml mae’r gwaith hwn yn ddiangen, o safon isel, wedi ei or-brisio, ac fel arfer mae'n amhosib adnabod yr unigolyn sy'n gyfrifol wedi'r digwyddiad.

Y cyngor gan Safonau Masnach yw gwrthod delio gyda galwyr di-ofyn sy’n cynnig gwaith o’r math hwn. Os ydych yn credu fod gwaith angen ei wneud, gofynnwch am farn crefftwr dibynadwy a chymwys a pheidiwch a chael eich bwlio neu’ch dychryn i wneud penderfyniad sydyn. Y neges i’r gymuned gyfan yw i gadw golwg ar eich cyfeillion, eich teulu a’ch cymdogion, ac os byddwch yn gweld neu’n clywed unrhyw beth amheus gallwch adrodd amdano drwy ffonio un ai:

Yr Heddlu ar 101 (deialwch 999 os oes bywyd mewn peryg neu os oes trosedd yn cael ei chyflawni neu os oes angen presenoldeb yr Heddlu yn syth)

Gwasanaethau Cwsmer Cyngor Ar Bopeth ar 03454 040506 (040505 Llinell Gymraeg)