Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

18 Medi 2014

Gwaith i bwynt cyfyng Cyfnewidfa A55/A483, Caer

Cynhelir y gwaith hwn gan Asiantaeth y Priffyrdd, yr Awdurdod Priffyrdd sy’n gyfrifol am Gefnffordd yr A55 yn Lloegr.

Mae’r gwaith yn ffurfio rhan o raglen pwynt cyfyng cenedlaethol a'i nod yw mynd i'r afael â phroblemau presennol o ran tagfeydd yng Nghyfnewidfa’r A55/A483 sy’n achosi ciwiau ac oedi sylweddol ar amseroedd brig ar yr A55 a'r A483.

Mae’r gwaith sy’n gysylltiedig â'r cynllun yn sylweddol a bydd yn golygu bod angen cau ffyrdd a mynd ar hyd ffyrdd dargyfeirio yn ystod y cyfnod adeiladu. Bydd yn dechrau ar 22 Medi 2014 ac wedi’i gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth 2015. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol y bydd y mwyafrif o’r ffyrdd yn cau rhwng 9:00pm a 5:00am o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gwybodaeth mwy ebost ha_info@highways.gsi.gov.uk neu ffôn 0300 123 5000.

Caiff gwaith ffisegol y safle ei reoli ar ran Asiantaeth y Priffyrdd gan Balfour Beatty/Mott MacDonald, menter ar y cyd sy’n rheoli’r lleoliad penodol hwn ar ran Asiantaeth y Priffyrdd.  Mae eu manylion cyswllt fel a ganlyn:

Area 10 Asset Support Contract
Balfour Beatty Mott MacDonald
Area 10 ASC
Spencer House
35 Dewhurst Road
Birchwood
Warrington
WA3 7PG

Rhif Gofal Cwsmer Dynodedig: 0203 462 1902
E-bost customercare.area10@bbmmjv.com