Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Fforwm Landlordiaid

Mae’r Fforwm Landlordiaid yn darparu cyfle i Landlordiaid ac eraill sydd â diddordeb yn y sector rhentu preifat i gyfarfod a rhwydweithio gyda’i gilydd. Darperir gwybodaeth a chyflwyniadau gan siaradwyr sydd â gwybodaeth a phrofiad o’r sector rhentu preifat.

Landlordiaid Sector Preifat ac Asiantwyr Rheoli

Bydd Fforwm Landlordiaid Wrecsam y cael ei gynnal yn Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, am 5.30pm ddydd Mawrth 10 Gorffennaf, 2018.

Argymhellir yn gryf bod pob landlord ac Asiant Rheoli yn mynd i’r fforwm oherwydd y bydd diweddariadau i'r sawl newid sy'n weithredol yn barod a'r newidiadau hynny sydd ar droed yn y 12 mis nesaf, bydd y rhain yn cynnwys:

Gan fod lleoliad eleni’n llai o lawer na’r blynyddoedd blaenorol byddwn ni’n gofyn i unrhyw un sy’n dymuno mynd i anfon neges e-bost i hmo@wrexham.gov.uk a’n darparu gyda’u henw.

Bydd bwffe’n cael ei weini i bawb o gwmpas 6.30pm.