Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Fforwm Landlordiaid

Mae’r Fforwm Landlordiaid yn rhoi cyfle i Landlordiaid ac eraill sydd â diddordeb yn y sector rhentu preifat i gwrdd a rhwydweithio gyda’i gilydd. Darperir gwybodaeth a chyflwyniadau gan siaradwyr sydd â gwybodaeth a phrofiad o’r sector rhentu preifat.

Landlordiaid Sector Preifat ac Asiantwyr Rheoli

Cynhelir Fforwm Landlordiaid Wrecsam yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr am 5.30pm, dydd Mawrth 5 Chwefror 2019.

Mae’n cael ei argymell yn fawr i’r holl landlordiaid ac Asiantwyr Rheoli i fynychu y digwyddiad hwn gan y bydd diweddariadau yn y nifer o newidiadau sydd eisoes wedi digwydd a’r rheiny sydd i ddod yn y 12 mis nesaf a bydd y rhain yn cynnwys:

Bydd asiantaethau perthnasol eraill yn bresennol yn ystod y digwyddiad ac yn darparu gwybodaeth ac yn ateb unrhyw atebion.

Rydym yn gofyn i unrhyw un sy’n dymuno bod yn bresennol i anfon e-bost at healthandhousing@wrexham.gov.uk gyda’r Pwnc: Cais am Wahoddiad i Fforwm Landlordiaid 19 Chwefror a darparu eu henw(au).

Bydd bwffe ar gael i bawb tua 6.45pm.