Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Gofrestr Etholiadol – Sut i bleidleisio

Pleidleisio yn yr Orsaf Bleidleisio

Os ydych chi wedi cofrestru, byddwch yn derbyn cerdyn pleidleisio oddeutu 1 mis cyn diwrnod yr etholiad.

Ar ddiwrnod yr etholiad, ewch i’r orsaf bleidleisio sydd wedi ei nodi ar eich cerdyn, rhwng 7am a 10pm. Bydd gofyn i chi gadarnhau eich enw a’ch cyfeiriad, neu gallwch ddangos eich cerdyn pleidleisio. Does dim angen y cerdyn pleidleisio arnoch chi i fwrw’ch pleidlais, felly peidiwch â phoeni os ydych chi’n ei anghofio.

Byddwch yn derbyn papur pleidleisio a bydd yn rhaid i chi roi ‘X’ yn y blwch wrth ymyl yr ymgeisydd yr hoffech chi bleidleisio drosto. Peidiwch â rhoi unrhyw farc arall ar y papur neu mae’n bosib na chaiff eich pleidlais ei chyfrif.

Pleidleisio drwy'r post

Gall unrhyw un wneud cais i bleidleisio drwy’r post, yn hytrach na mynd i orsaf bleidleisio, ar yr amod eich bod ar y gofrestr etholiadol.  Os byddwch yn dymuno pleidleisio drwy’r post, gallwch gwblhau’r ffurflen gais isod.

Os nad oes gennych argraffydd y gallwch ei ddefnyddio, cysylltwch â ni a byddwn yn anfon un atoch drwy’r post.

Pleidleisio drwy ddirprwy

Mae pleidleisio drwy ddirprwy yn golygu eich bod yn penodi rhywun i bleidleisio ar eich rhan os na allwch gyrraedd yr orsaf bleidleisio ar Ddiwrnod yr Etholiad, ar yr amod eich bod ar y gofrestr etholiadol.

Os ydych yn dymuno penodi rhywun i bleidleisio ar eich rhan, gallwch gwblhau’r ffurflen gais isod.

Os nad oes gennych argraffydd y gallwch ei ddefnyddio, cysylltwch â ni a byddwn yn anfon un atoch drwy’r post.