Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Etholiadau Presennol / Swyddi

Etholiadau sydd i ddod

Ar 4 Mai 2017, bydd etholiadau’n cael eu cynnal ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a’ch Cyngor Cymuned lleol.

Bydd hysbysiad yr Etholiad yn cael ei gyhoeddi ar 17 Mawrth 2017 a derbynnir enwebiadau o 20 Mawrth tan 4pm ar 4 Ebrill 2017.   

I ofyn am becyn enwebu, gallwch gysylltu â swyddfa’r etholaeth ar 01978 292020
neu E-bost electoral@wrexham.gov.uk

Ethol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Mae 52 o Gynghorwyr Bwrdeistref Sirol i gael eu hethol.  Mae pob Cynghorydd Bwrdeistref Sirol yn cynrychioli rhanbarth sy’n cynnwys un neu ragor o gymunedau.

Ethol i Gynghorau Tref a Chymuned

Mae 34 o Gynghorau Tref a Chymuned yn Wrecsam, mae yna gyfanswm o 421 o Gynghorau Cymuned i’w hethol.

Mae’r cymunedau’n amrywio’n eang o ran ardal ddaearyddol a’r nifer o drigolion.