Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflenni Hawlio a Pro-forma Tystiolaeth

Yn yr adran hon ceir casgliad cynhwysfawr o’n holl ffurflenni a’n pro-forma. Cliciwch ar y ddelwedd berthnasol a lawr lwytho’r ffurflen berthnasol. Noder y bydd rhai ffurflenni yn argraffu dros fwy nag un tudalen felly gwiriwch eich bod wedi argraffu ffurflen lawn cyn dechrau ei llenwi.

Ffurflenni

Ffurflen Apeliadau Budd-dal Tai a Threth Cyngor

Cais i ailystyried neu apelio

Os ydych yn meddwl bod ein penderfyniad yn anghywir, gallwch ofyn i ni:

I wneud cais am y naill neu’r llall o’r uchod, ysgrifennwch atom yn egluro pam yr ydych yn meddwl bod ein penderfyniad yn anghywir. Rhaid i ni dderbyn eich llythyr cyn pen mis ar ôl y penderfyniad a wnaethom.