Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Gais Atgyweirio Tai

Fy Nhŷ Cyngor

Mae'r meysydd a nodir â * yn orfodol.

Bydd y wybodaeth a anfonwch yn cael ei derbyn a'i phrosesu gan Adran Tai a'r Economi.

Os oes angen gwaith atgyweirio brys arnoch ffoniwch 01978 298993.

Diogelu Data

Bydd yr holl ddata a ddarperir gennych yn cael eu storio a'u defnyddio yn unol â thelerau Deddf Diogelu Data 1998. Gweler hefyd ein Polisi Preifatrwydd.

Eich Manylion


Eich Cyfeiriad


Manylion Atgyweirio
Hidlwr SbamPwyswch y botwm CYFLWYNO isod i anfon eich ffurflen.

Os bydd angen i chi ffonio, gellir cysylltu â ni ar rif y Rhadffôn Atgyweirio ar 01978 298993. Gallwch ein ffonio rhwng 8.30 a 5.30 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Caiff pob galwad ei recordio a'i monitro ar gyfer dibenion hyfforddiant a safonau gwasanaeth.