Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhentu Doeth Cymru

Ydych chi’n gosod eiddo yng Nghymru?

Mae bellach yn ofynnol yn ôl y gyfraith bod landlordiaid ac asiantau wedi’u cofrestru neu eu trwyddedu.

Mae cyfraith newydd wedi’i chyflwyno yng Nghymru sy’n berthnasol i bob landlord ac asiant eiddo preswyl preifat. Os ydych yn berchen ar eiddo rhent, yn gosod eiddo ar rent neu’n rheoli neu’n byw mewn eiddo rhent, bydd y gyfraith hon yn effeithio arnoch chi.

Am fwy o wybodaeth ac I wneud cais ewch I www.rhentudoeth.llyw.cymru neu ffoniwch 03000 133344.