Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Deall ein Cwsmeriaid - Canlyniadau Ymgynghoriad ac Arolwg 2010

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ymgynghori ac yn ymwneud â phobl, sefydliadau a chymunedau lleol ar amrywiaeth o lefelau – o gyd-drafod pecyn gofal cymdeithasol wrth fesur gydag unigolyn, i ymgynghori â holl gymunedau lleol ar ddatblygu cynlluniau a strategaethau sylweddol.

Ein nod yw cyhoeddi crynodeb o ganlyniadau pob prosiect ymgynghori ac ymgysylltu corfforaethol pwysig. Rhestrir y rheiny sydd ar gael ar hyn o bryd isod:

Mae ystadegau sy’n cael eu diweddaru’n rheolaidd ar Wrecsam a’i phoblogaeth ar gael yn: www.wrexham.gov.uk/welsh/statistics/wrexham_statistics_w/