Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Oriau Agor y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Isod, cewch wybodaeth am oriau agor gwasanaethau’r Cyngor dros wyliau’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Parciau Gwledig

Bydd holl diroedd Parciau Gwledig Wrecsam ar agor dros gyfnod yr ŵyl os ydych am gerdded ychydig wedi’r gloddesta.  

Bydd y caffi yn Nyfroedd Alyn ar gau ar 25, 26 a 27 Rhagfyr a 1 Ionawr.

Bydd y siop yn Nhŷ Mawr ar gau dros y Nadolig a’r flwyddyn newydd ond bydd y toiledau a’r cae anifeiliaid bach ar agor.

Tai - Swyddfeydd Tai Lleol

Dyddiad Statws
Dydd Iau 22 Rhagfyr 9:00am - 4.30pm
Dydd Gwener 23 Rhagfyr 9:00am - 12:00 canol dydd
Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Sul 25 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Llun 26 Rhagfyr Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 27 Rhagfyr Gŵyl Banc
Dydd Mercher 28 Rhagfyr 9:00am - 4:30pm
Dydd Iau 29 Rhagfyr 9:00am - 4:30pm
Dydd Gwener 30 Rhagfyr 9:00am - 4:00pm
Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Sul 1 Ionawr Ar Gau
Dydd Llun 2 Ionawr Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 3 Ionawr Oriau Agor Arferol

Llyfrgelloedd

Dyddiad Statws
Dydd Iau 22 Rhagfyr Oriau Agor Arferol
Dydd Gwener 23 Rhagfyr Wrecsam ar agor 9.30am - 6.00pm
Pob llyfrgell arall 9.30am - 12.00pm
Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Sul 25 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Llun 26 Rhagfyr Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 27 Rhagfyr Gŵyl Banc
Dydd Mercher 28 Rhagfyr Wrecsam ar agor 9.30am - 1.00pm
Pob llyfrgell arall ar gau
Dydd Iau 29 Rhagfyr Wrecsam ar agor 9.30am - 1.00pm
Pob llyfrgell arall ar gau
Dydd Gwener 30 Rhagfyr Wrecsam ar agor 9.30am - 1.00pm
Pob llyfrgell arall ar gau
Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr Gŵyl Banc
Dydd Sul 1 Ionawr Ar Gau
Dydd Llun 2 Ionawr Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 3 Ionawr Oriau Agor Arferol

Amgueddfa ac Archifau

Dyddiad Statws
Dydd Iau 22 Rhagfyr Oriau Agor Arferol
Dydd Gwener 23 Rhagfyr Oriau Agor Arferol
Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr Oriau Agor Arferol
Dydd Sul 25 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Llun 26 Rhagfyr Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 27 Rhagfyr Gŵyl Banc
Dydd Mercher 28 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Iau 29 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Gwener 30 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Sul 1 Ionawr Ar Gau
Dydd Llun 2 Ionawr Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 3 Ionawr Oriau Agor Arferol

Swyddfa Gofrestru

Dyddiad Statws
Dydd Iau 22 Rhagfyr 8.45am - 5.15pm
Dydd Gwener 23 Rhagfyr 8.45am - 12.00pm
Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Sul 25 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Llun 26 Rhagfyr Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 27 Rhagfyr Gŵyl Banc
Dydd Mercher 28 Rhagfyr 8.45am - 5.15pm
Dydd Iau 29 Rhagfyr 8.45am - 5.15pm
Dydd Gwener 30 Rhagfyr 8.45am - 4.45pm
Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Sul 1 Ionawr Ar Gau
Dydd Llun 2 Ionawr Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 3 Ionawr 8.45am - 5.15pm