Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Oriau Agor y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd 2017/18

Isod, cewch wybodaeth am oriau agor gwasanaethau’r Cyngor dros wyliau’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi

Mae’r holl Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi ar agor bob dydd ac eithrio Dydd Nadolig.

Canolfan Croeso

Dyddiad Statws
Dydd Gwener 22 Rhagfyr Ar Gau 12.00 canol dydd
Dydd Sadwrn 23 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Sul 24 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Llun 25 Rhagfyr Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 26 Rhagfyr Gŵyl Banc
Dydd Mercher 27 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Iau 28 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Gwener 29 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Sul 31 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Llun 1 Ionawr Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 2 Ionawr Oriau Agor Arferol

Galw Wrecsam

Dyddiad Wyneb i Wyneb Ffôn
Dydd Gwener 22 Rhagfyr 9.00am - 12.00 canol dydd 8.30am - 12.00 canol dydd
Dydd Sadwrn 23 Rhagfyr Ar Gau Ar Gau
Dydd Sul 24 Rhagfyr Ar Gau Ar Gau
Dydd Llun 25 Rhagfyr Gŵyl Banc Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 26 Rhagfyr Gŵyl Banc Gŵyl Banc
Dydd Mercher 27 Rhagfyr 9.00am - 4.30pm 8.30am - 5.00pm
Dydd Iau 28 Rhagfyr 10.30am - 5.00pm 8.30am - 5.00pm
Dydd Gwener 29 Rhagfyr 9.00am - 4.30pm 8.30am - 4.30pm
Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr Ar Gau Ar Gau
Dydd Sul 31 Rhagfyr Ar Gau Ar Gau
Dydd Llun 1 Ionawr Gŵyl Banc Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 2 Ionawr Oriau Agor Arferol Oriau Agor Arferol

Gwasanaethau Bysiau

  • Dydd Nadolig 25 Rhagfyr - Dim gwasanaeth
  • Dydd San Steffan 26 Rhagfyr - Dim gwasanaeth
  • 27, 28, 29 & 30 Rhagfyr - Gwasanaeth Arferol
  • 27, 28, 29 Rhagfyr - Arriva Midlands 2, 2A, 2B & 2C - Gwasanaeth Dydd Sadwrn
  • Dydd Blwydden Newydd 1 Ionawr - Dim gwasanaeth

Noswyl Nadolig a Nos Galan

Bydd gwasanaeth arferol yn gweithredu ac eithrio'r gwasanaethau a restrir isod. Bydd y bysiau olaf yn gadael fel a ganlyn:

Gwasanaeth Yn Gadael Wrecsam Yn Dychwelyd i Wrecsam
1 Caer (Arriva) 7.50pm 8.35pm
2 Croseoswallt (Arriva Midlands) 7.45pm 6.45pm
12E Brymbo (Arriva) 7.55pm 8.20pm
21 Bryn Hyfryd (Arriva) 8.15pm 8.30pm
32 Llai (Arriva) 7.30pm 7.50pm
33 Llai (Arriva) 6.30pm 6.50pm
T3 Abermaw (Lloyds Coaches) 4.00pm 4.30pm

Llyfrgelloedd

Dyddiad Statws
Dydd Gwener 22 Rhagfyr Oriau Agor Arferol
Dydd Sadwrn 23 Rhagfyr Pob llyfrgell ar agor fel arfer
Dydd Sul 24 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Llun 25 Rhagfyr Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 26 Rhagfyr Gŵyl Banc
Dydd Mercher 27 Rhagfyr Llyfrgell Wrecsam 9.30am - 1pm.
Pob llyfrgell arall ar gau.
Dydd Iau 28 Rhagfyr Llyfrgell Wrecsam 9.30am - 1pm.
Pob llyfrgell arall ar gau.
Dydd Gwener 29 Rhagfyr Llyfrgell Wrecsam 9.30am - 1pm.
Pob llyfrgell arall ar gau.
Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr Llyfrgell Wrecsam 9.30am - 1pm.
Pob llyfrgell arall ar gau.
Dydd Sul 31 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Llun 1 Ionawr Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 2 Ionawr Oriau Agor Arferol

Swyddfeydd Tai Lleol

Dyddiad Statws
Dydd Gwener 22 Rhagfyr 9.00am - 12.00 canol dydd
Dydd Sadwrn 23 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Sul 24 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Llun 25 Rhagfyr Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 26 Rhagfyr Gŵyl Banc
Dydd Mercher 27 Rhagfyr 9.00am - 4.30pm
Dydd Iau 28 Rhagfyr 9.00am - 4.30pm
Dydd Gwener 29 Rhagfyr 9.00am - 4.30pm
Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Sul 31 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Llun 1 Ionawr Gŵyl Banc
Dydd Mawrth 2 Ionawr Oriau Agor Arferol