Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Oriau Agor y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd 2018/19

Isod, cewch wybodaeth am oriau agor gwasanaethau’r Cyngor dros wyliau’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi

Mae’r holl Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi ar agor bob dydd ac eithrio Dydd Nadolig.

Amgueddfa ac Archifau

Dyddiad Statws
Dydd Sadwrn 22 Rhagfyr Oriau Agor Arferol
Dydd Sul 23 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Llun 24 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Mawrth 25 Rhagfyr Gŵyl Banc
Dydd Mercher 26 Rhagfyr Gŵyl Banc
Dydd Iau 27 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Gwener 28 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Sul 30 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Llun 31 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Mawrth 1 Ionawr Gŵyl Banc
Dydd Mercher 2 Ionawr Oriau Agor Arferol

Galw Wrecsam

Dyddiad Galw Wrecsam Ffôn
Dydd Sadwrn 22 Rhagfyr Ar Gau Ar Gau
Dydd Sul 23 Rhagfyr Ar Gau Ar Gau
Dydd Llun 24 Rhagfyr 9.00am - 12.00 canol dydd 8.30am - 12.00 canol dydd
Dydd Mawrth 25 Rhagfyr Gŵyl Banc Gŵyl Banc
Dydd Mercher 26 Rhagfyr Gŵyl Banc Gŵyl Banc
Dydd Iau 27 Rhagfyr Oriau Agor Arferol Oriau Agor Arferol
Dydd Gwener 28 Rhagfyr Oriau Agor Arferol Oriau Agor Arferol
Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr Ar Gau Ar Gau
Dydd Sul 30 Rhagfyr Ar Gau Ar Gau
Dydd Llun 31 Rhagfyr 9.00am - 4.30pm 8.30am - 4.30pm
Dydd Mawrth 1 Ionawr Gŵyl Banc Gŵyl Banc
Dydd Mercher 2 Ionawr Oriau Agor Arferol Oriau Agor Arferol

Gwasanaethau Bysiau

  • Dydd Nadolig 25 Rhagfyr - Dim gwasanaeth
  • Dydd San Steffan 26 Rhagfyr - Dim gwasanaeth
  • 27, 28, 29 & 30 Rhagfyr - Gwasanaeth Arferol
  • 27, 28 Rhagfyr - Arriva Midlands 2, 2A & 2C - Gwasanaeth Dydd Sadwrn
  • 24, 27, 28, 31 Rhagfyr - Stagecoach - Gwasanaeth Dydd Sadwrn
  • Dydd Blwydden Newydd 1 Ionawr - Dim gwasanaeth

Noswyl Nadolig a Nos Galan

Bydd gwasanaeth arferol yn gweithredu ac eithrio'r gwasanaethau a restrir isod. Bydd y bysiau olaf yn gadael fel a ganlyn:

Gwasanaeth Yn Gadael Wrecsam Yn Dychwelyd i Wrecsam
1 Caer (Arriva) 7.50pm 7.48pm
2 Croesoswallt (Arriva Midlands) 7.52pm 6.52pm
5 Llangollen (Arriva) 7.30pm 7.35pm
5 Caer (Stagecoach) 6.11pm 4.56pm
12 Brymbo (Arriva) 7.55pm 7.20pm
21 Bryn Hyfryd (Arriva) 7.15pm 7.30pm
33 Llai (Arriva) 7.30pm 7.50pm
T3 Dolgellau (Lloyds Coaches) 5.15pm 5.00pm

Llyfrgelloedd

Dyddiad Statws
Dydd Sadwrn 22 Rhagfyr Oriau Agor Arferol
Dydd Sul 23 Rhagfyr Pob llyfrgell ar agor fel arfer
Dydd Llun 24 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Mawrth 25 Rhagfyr Gŵyl Banc
Dydd Mercher 26 Rhagfyr Gŵyl Banc
Dydd Iau 27 Rhagfyr Llyfrgell Wrecsam 9.30am - 1pm.
Pob llyfrgell arall ar gau.
Dydd Gwener 28 Rhagfyr Llyfrgell Wrecsam 9.30am - 1pm.
Pob llyfrgell arall ar gau.
Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr Llyfrgell Wrecsam 9.30am - 1pm.
Pob llyfrgell arall ar gau.
Dydd Sul 30 Rhagfyr Llyfrgell Wrecsam 9.30am - 1pm.
Pob llyfrgell arall ar gau.
Dydd Llun 31 Rhagfyr Llyfrgell Wrecsam 9.30am - 1pm.
Pob llyfrgell arall ar gau.
Dydd Mawrth 1 Ionawr Gŵyl Banc
Dydd Mercher 2 Ionawr Oriau Agor Arferol

Swyddfeydd Tai Lleol

Dyddiad Statws
Dydd Llun 24 Rhagfyr 9.00am - 12.00 canol dydd
Dydd Mawrth 25 Rhagfyr Gŵyl Banc
Dydd Mercher 26 Rhagfyr Gŵyl Banc
Dydd Iau 27 Rhagfyr 9.00am - 4.30pm
Dydd Gwener 28 Rhagfyr 9.00am - 4.30pm
Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Sul 30 Rhagfyr Ar Gau
Dydd Llun 31 Rhagfyr 9.00am - 4.30pm
Dydd Mawrth 1 Ionawr Gŵyl Banc
Dydd Mercher 2 Ionawr Oriau Agor Arferol