Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau'r Nadolig

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno. Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Ffurflen Gais Beth sy’n Digwydd

Noson Gomedi Tŷ Pawb (Rhagfyr)

Ymunwch â ni am ein Noson Gomedi chwarterol ar Nos Wener 13eg Rhagfyr 2019! Mae hon yn noson gomedi o'r brig sy'n sicr o wneud i chi chwerthin a gadael i chi deimlo wedi'ch dyrchafu! Bydd y bar ar agor a bydd bwyd ar gael cyn ac yn ystod y noson. Yn serennu: Jack Gleadow 'Star Potential- The Sky's the limit' - Beyond The Joke, Bruce Dessau Gyda gwesteion arbennig TOM SHORT "Impossible not to love" – HopScotch Friday HOWARD WALKER "A natural stage presence, an instantly amenable demeanour, inventive imagery" - Stagefright Comedy ANNA THOMAS Digrifwr Cymraeg yn byw yn Lloegr! a'ch compère KEVIN CASWELL-JONES "Wrexham's Premier Comedian" - Funhouse Comedy --------- Tocynnau: £10 (TOCYNNAU CYNNAR £8 AR GAEL!) Drysau: 7.30pm Act gyntaf: 8.00pm 16+ Tŷ Pawb, Wrecsam, LL13 8BB 01978 292144 typawb@wrexham.gov.uk

Lleoedd: Tŷ Pawb

Dyddiad: o 13/12/2019 i 13/12/2019

Amseroedd: 7.30-11.00pm

Addas ar gyfer: 16+

Cyswllt: Morgan Thomas ar 01978 292146 neu Ebost morgan.thomas@wrexham.gov.uk
Swyddfa Bocs: 01978 292144
Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/noson-gomedi-ty-pawb-comedy-night-rhagfyrdecember-tickets-72934849097

Pris Tocyn: £10