Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau'r Nadolig

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Ffurflen Gais Beth sy’n Digwydd

Amser stori a chan (9 dan 5 oed - Dydd Mercher)

Amser stori a chan

Lleoedd: Chirk Library

Dyddiad: 11/09/2018 to 31/12/2018

Amseroedd: 2.15pm - 2.45pm Every Tuesday

Addas ar gyfer 0 - 5
Cyswllt Chirk Library on 01691 772344 neu Ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Amser stori a chan (dan 5 oed - Dydd Mawrth)

Amser stori a chan

Lleoedd: Chirk Library

Dyddiad: 11/09/2018 to 31/12/2018

Amseroedd: 2.15pm - 2.45pm Every Tuesday

Addas ar gyfer 0 - 5
Cyswllt Chirk Library on 01691 772344 neu Ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free