Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau'r Nadolig

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno. Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Ffurflen Gais Beth sy’n Digwydd

Cinio Rhwydweithio yn Y Lleoliad yn y Parc

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/networking-lunch-at-venue-in-the-parc/

Lleoedd: Venue in the Park, Wrexham, LL11 4AG

Dyddiad: o 17/09/2020 i 17/09/2020

Amseroedd: 12:30 - 14:30

Addas ar gyfer: Pawb / All

Cyswllt: West Cheshire & North Wales Chamber of Commerce ar neu Ebost info@wcnwchamber.org.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/networking-lunch-at-venue-in-the-parc/

Pris Tocyn: Am Ddim / Free