Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau'r Nadolig

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

The Horne Section

Following their hit BBC Radio 4 series, and many years of sell-out shows at the Edinburgh Fringe Festival and London’s West End, don’t miss everyone’s favourite Dictionary Corner regulars on 8 out of 10 Cats Does Countdown and the first band to ever host Never Mind The Buzzcocks (BBC 2)! Expect a heady mix of spontaneous stand-up, spectacular performance and outlandish musical talent led by the brilliant comedian Alex Horne (Taskmaster, Dave).

'‘An absolute blast’' ????? Metro
'‘We can’t recommend The Horne Section highly enough’' ?????Time Out

www.youtube.com/watch?v=gpL3qQbt0hU
www.youtube.com/watch?v=H5SZ7L4IBX8
@hornesection

Lleoedd: William Aston Hall, Wrexham Glyndwr University

Dyddiad: 27/01/2017 to 27/01/2017

Amseroedd: 7:30pm

Addas ar gyfer Under 14 must be accompanied by an adult
Cyswllt William Aston Hall on 0844 888 99 91 neu Ebost live.events@glyndwr.ac.uk
Swyddfa Bocs: 0844 888 99 91
Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.glyndwr.ac.uk/events

Pris Tocyn: £15 - £16.50 (incl. administration fee) other fee's may apply

Grwp Nyddu, Gwau a Gwehyddu

.Croeso i ddechreuwyr. Ffoniwch June Mclaughlin ar 07780 000 206 am fanylion.

Lleoedd: Ty Mawr

Dyddiad: 06/09/2017 to 06/09/2017

Amseroedd: 1pm - 4pm

Addas ar gyfer All Ages
Cyswllt Countryparks on 01978 763140 neu Ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Contact June Mclaughlin on

Glanhau yn yr Hydref

Cyfar fod yn y maes chwarae ger y llyn. Gwisgwch esgidiau cadarn a dewch â menig!

Lleoedd: Moss Valley

Dyddiad: 01/10/2017 to 01/10/2017

Amseroedd: 10am - 12:30pm

Addas ar gyfer All Ages
Cyswllt Countryparks on 01978 763140 neu Ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Grwp Nyddu, Gwau a Gwehyddu

Croeso i ddechreuwyr. Ffoniwch June Mclaughlin ar 07780 000 206 am fanylion.

Lleoedd: Ty Mawr

Dyddiad: 04/10/2017 to 04/10/2017

Amseroedd: 1pm - 4pm

Addas ar gyfer All Ages
Cyswllt Countryparks on 01978 763140 neu Ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Contact June Mclaughlin on

Dosbarth Crefft - Cnu i Ffelt

Ffoniwch June Mclaughlin ar 07780 000 206 am fanylion ac i archebu.

Lleoedd: Ty Mawr

Dyddiad: 14/10/2017 to 14/10/2017

Amseroedd: 11am - 4pm

Addas ar gyfer Age 16+
Cyswllt Countryparks on 01978 763140 neu Ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £25 per head.

Glanhau’r Gymuned

Dewch i roi help llaw i dacluso’r parc. Cyfarfod ger mynedfa Cwm Glas (LL14 2AD).

Lleoedd: Stryt Las

Dyddiad: 25/10/2017 to 25/10/2017

Amseroedd: 1-3.00pm

Addas ar gyfer All Ages
Cyswllt Countryparks on 01978 763140 neu Ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Ffair Grefftau

Cyfle i ddechrau eich siopa Nadolig gan gefnogi crefftwyr lleol a phrynu anrhegion unigryw a wnaed â llaw. Cefnogir gan 'Gyfeillion Parc Gwledig Ty Mawr'.

Lleoedd: Ty Mawr

Dyddiad: 12/11/2017 to 12/11/2017

Amseroedd: 10:30am - 3pm

Addas ar gyfer All Ages
Cyswllt Countryparks on 01978 763140 neu Ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Grwp Nyddu, Gwau a Gwehyddu

Croeso i ddechreuwyr. Ffoniwch June Mclaughlin ar 07780 000 206 am fanylion.

Lleoedd: Ty Mawr

Dyddiad: 06/12/2017 to 06/12/2017

Amseroedd: 1-4.00pm

Addas ar gyfer All Ages
Cyswllt Countryparks on 01978 763140 neu Ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Contact June Mclaughlin on

Crefftau’r Nadolig

Cyfle i wneud eich crefftau Nadolig gan ddefnyddio deunyddiau naturiol ac wedi’u hailgylchu.

Lleoedd: Ty Mawr

Dyddiad: 10/12/2017 to 10/12/2017

Amseroedd: 1:30pm - 3:30pm

Addas ar gyfer All Ages
Cyswllt Countryparks on 01978 763140 neu Ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50