Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau'r Nadolig

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Story & Rhyme Time

Half an hour of rhymes, stories, singing and dancing

Lleoedd: Chirk Library, Chapel Lane, Chirk, Wrexham. LL14 5NF

Dyddiad: 01/01/2017 to 31/12/2017

Amseroedd: 3.30 p.m. - 4.00 p.m. Every Friday

Addas ar gyfer 0 -5 years
Cyswllt Chirk Library on 01691772344 neu Ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free of charge

Glue N' Stick Friday

Mini craft session from cards to puppets!! - If it can be glued.....it can be stuck so come along and join in the fun!

Lleoedd: Chirk Library, Chapel Lane, Chirk, Wrexham, LL14 5NF

Dyddiad: 01/01/2017 to 31/12/2017

Amseroedd: Last Friday of the Month - 4.00 p.m. - 4.30 p.m.

Addas ar gyfer 0-8 years
Cyswllt Chirk Library on 01691772344 neu Ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free of Charge

Ffair Grefftau

Cyfle i ddechrau eich siopa Nadolig gan gefnogi crefftwyr lleol a phrynu anrhegion unigryw a wnaed â llaw. Cefnogir gan 'Gyfeillion Parc Gwledig Ty Mawr'.

Lleoedd: Ty Mawr

Dyddiad: 12/11/2017 to 12/11/2017

Amseroedd: 10:30am - 3pm

Addas ar gyfer All Ages
Cyswllt Countryparks on 01978 763140 neu Ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Crefftau’r Nadolig

Cyfle i wneud eich crefftau Nadolig gan ddefnyddio deunyddiau naturiol ac wedi’u hailgylchu.

Lleoedd: Ty Mawr

Dyddiad: 10/12/2017 to 10/12/2017

Amseroedd: 1:30pm - 3:30pm

Addas ar gyfer All Ages
Cyswllt Countryparks on 01978 763140 neu Ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50