Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau a be sy’n newydd

Beth Sy'n Newydd

Gweithgareddau

Grwpiau TG

 • Llyfrgell Brynteg: bob Dydd Mawrth  12.30 – 2pm; Sesiynau galw heibio
 • Llyfrgell Brynteg: sesiynau 1 i 1 apwyntiad yn unig
 • Llyfrgell Cefn Mawr: Awr Merched bob Dydd Gwener, 2-3pm
 • Llyfrgell Cefn Mawr: Sesiynau blasu TG apwyntiad yn unig
 • Llyfrgell Y Rhos:  Sesiynau Blasu – Dydd Gwener a Dydd Llun 9.30-12
 • Llyfrgell Rhiwabon: Sesiynau blasu unigol bob dydd Gwener 3-5pm, bwcio’n hanfodol
 • Llyfrgell Wrecsam: Dydd Iau 9.30-11.30 (Apwyntiad yn unig)
 • Llyfrgell Wrecsam Sesiwn taro i mewn ar gyfer dechreuwyr. Dydd Mercher olaf y mis 2.15-3.15

Grwpiau Crefft

 • Llyfrgell Brynteg: Bob Dydd Mercher, 1-4pm addas i Oedolion
 • Llyfrgell Brynteg: Bob Dydd Iau, 10-12 addas i Oedolion
 • Llyfrgell Brynteg: Clwb Crefft i Oedolion bob dydd Sadwrn 10-12.30pm
 • Llyfrgell Cefn Mawr: Gweu a Chlonc – Dydd Mercher, 2-4pm
 • Llyfrgell Gresffordd: Cwiltwyr, bob Dydd Gwener am 10.30-12.30pm
 • Llyfrgell Llai: 18/11/14 ac 16/12/14 Clwb Llyfrau i Oedolion. Amser 2pm – 3pm

Grwpiau Eraill

 • Llyfrgell Brynteg: Clwb Plant bob dydd Sadwrn, addas i oedran 5-12
 • Llyfrgell Gwersyllt: Clwb Scrabble, bob dydd Llun 2pm - agored i bawb
 • Llyfrgell Gwersyllt: Clwb Crefft, bob yn ail dydd Mercher, 10-12
 • Llyfrgell Llai: Pob dydd Mercher Grwp Gwau i Oedolion. Amser 1pm – 3pm
 • Llyfrgell Wrecsam: Llyfrau tu chwith allan: ysgrifennu creadigol i Blant 8-10 Oed; Dydd Mercher 4-5pm (Bwcio yn hanfodol)
 • Llyfrgell Rhos: Gwau a Sgwrs, pob dydd Mawrth 2-4pm
 • Llyfrgell Wrecsam: dosbarthiadau ysgrifennu creadigol i oedolion yn Gymraeg a Saesneg, un noson y mis yn ystod y tymor, dyddiadau i’w cadarnhau a bwcio yn hanfodol yn ystod tymor ysgol yn unig
 • Llyfrgell y Waun Grwp Lliwio i oedolion, pob dydd Iau 2pm

Cyngor ar Bopeth

 • Llyfrgell Brynteg: Bob Dydd Mercher, 9.30-11.30am
 • Llyfrgell Cefn Mawr: Pob dydd Mercher 1.30-4.30pm
 • Llyfrgell Gwersyllt: Pob dydd Iau 9.30-12.30pm
 • Llyfrgell y Waun: Bob Dydd Mercher 9-12pm
 • Llyfrgell Y Rhos: Bob yn ail Ddydd Mercher 9.30 - 2.30pm

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau yn ein llyfrgelloedd drwy’r flwyddyn, a bydd manylion amdanynt I’w gweld yma. Cofiwch hefyd edrych ar ein tudalennau ar Facebook a Twitter am y digwyddiadau diweddaraf.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i’n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Grwp Crefftau i Oedolion

Grwp Crefft I oedolion Llyfrgell Brynteg - bob dydd Sadwrn rhwng 10am a 12.30pm. Dewch a'ch crefftau a rhannu eich syniadau dros baned o de a sgwrs. Croeso I bawb!

Venue: Brynteg Library Quarry Rd Brynteg Wrexham LL11 6AB
Dates: 01/01/2017 to 31/12/2017
Time: Every Saturday 10am - 12.30pm

This is event is suitable for Adult (16+)

Contact Lynda Davies on 01978 759523 or email Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 759523

Ticket Price: Free

Date event submitted: 14 December 2016

Clwb Llyfrau Brynteg

Grwp Llyfrau Brynteg: Os hoffech chi gael sgwrs am lyfrau wrth fwynhau paned o de a thamaid o gacen, beth am ymuno a Grwp Llyfrau Brynteg. Maent yn cyfarfod ar ddydd Iau olaf y mis, 2-3pm

Venue: Brynteg Library Quarry Rd Brynteg Wrexham LL11 6AB
Dates: 01/01/2017 to 31/12/2017
Time: Last Thursday of every month 2-3pm

This is event is suitable for Adult (16+)

Contact Lynda Davies on 01978 759523 or email Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 759523

Ticket Price: Free

Date event submitted: 14 December 2016

Adult Reading Group

Join in and discuss current months choice of book

Venue: Chirk Library, chapel Lane, Chirk, Wrexham, Ll14 5NF
Dates: 01/01/2017 to 31/12/2017
Time: First Tuesday of the Month 2.30 p.m

This is event is suitable for Adult

Contact Chirk Library on 01691772344 or email chirk.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free Of Charge

Date event submitted: 06 July 2017

GRWP CREFFT OEDOLION

Mae'r grwp crefft oedolion yn cyfarfod bob dydd Mercher ac yn mwynhau cwpl o oriau mewn awyrgylch anffurfiol, gan ddatblygu eu sgiliau neu ddysgu rhai newydd gan eu cyd-aelodau. Felly, os ydych yn mwynhau gwau, Crosio neu groes-bwyth, neu unrhyw sgil arall fyddech yn hoffi ei rannu gyda aelodau'r grwp, byddem yn filch o'ch gweld yn ymuno a ni.

Venue: Llay Library
Dates: 06/01/2017 to 23/12/2017
Time: 1pm - 3pm

This is event is suitable for ADULTS

Contact Llay Library on 01978 855100 or email llay.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: FREE

Date event submitted: 06 January 2017

Grwp Darllen Plant

Mae ein grwp darllen plant yn cyfarfod bob tair wythnos I drafod y llyfr diweddaraf meant yn ei ddarllen. Maent hefyd yn gwneud chwileiriau, posau a chael sgwrs am y pethau meant yn hoffi eu darllen. Yn dilyn meant yn cael diod a rhywbeth bach i'w fwyta.

Venue: Llay Library
Dates: 06/01/2017 to 23/12/2018
Time: 3.30-4.30

This is event is suitable for 5-11

Contact llay library on 01978855100 or email llay.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: free

Date event submitted: 06 January 2017

Sesiynau Darllen ar y Cyd

Mae Llyfrgell Wrecsam yn cynnal sesiynau darllen ar y cyd mewn grwp bob dydd Mawrth rhwng 2.30 a 4pm. P’un ai ydych chi’n ddarllenwr brwd, ddim yn darllen o gwbl neu’n dyheu am rywfaint o amser a lle i ymlacio, efallai mai dyma’r sesiynau i chi. Bob wythnos, mae straeon byrion a cherddi yn cael eu darllen yn uchel a’u trafod dros baned a bisged. Does dim pwysau, gallwch ddewis cymryd rhan neu wrando yn unig.

Venue: Wrexham Library
Dates: 17/01/2017 to 17/12/2017
Time: 2.30-4pm

This is event is suitable for 16+

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090

Ticket Price: Free

Date event submitted: 14 January 2017

Grwp Darllen

4ydd Dydd Mawrth bob mis. Croeso I bawb.

Venue: Coedpoeth Library, Plas Pentwyn, Castle Road, Coedpoeth, Wrexham.
Dates: 24/01/2017 to 28/11/2017
Time: 2-3pm

This is event is suitable for Adult

Contact Coedpoeth Library on 01978 722920 or email coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 722920

Ticket Price: Free

Date event submitted: 20 December 2016

Clwb Llyfrau Oedolion

Grwp cyfeillgar o bobl sy'n caru llyfrau! Mae'r grwp yn trafod teitl gwahanol bob wythnos ac yn rhannu sylwadau. Croeso I aelodau newydd!

Venue: Llay Library,Llay Park Resource Centre,Market Square,Llay,Wrexham,LL12 0TR
Dates: 06/06/2017 to 21/12/2017
Time: 2.00pm - 3.00pm

This is event is suitable for Adult

Contact Llay Library on 01978 855100 or email llay.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 02 June 2017

Grwp Darllen Plant

Mae ein grwp darllen plant yn cyfarfod bob tair wythnos l drafod y llyfr diweddaraf meant yn ei ddarllen. Maent hefyd yn gwneud chwileririau, posau a chael sgwrs am y pethau meant yn hoffi eu darllen. Yn dilyn meant yn cael diod a rhywbeth bach i'w fwyta.

Venue: Llay Library,Llay Park Resource Centre,Market Square,Llay,Wrexham,LL12 0TR
Dates: 09/06/2017 to 21/12/2017
Time: 3.30pm - 4.30pm

This is event is suitable for 5 - 11

Contact Llay Library on 01978 855100 or email llay.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 02 June 2017

Dysgu Dros Cinio: Ymwybyddiaeth Dementia

Mae 850,000 o bobl yn y DU yn byw gyda dementia a bydd y nifer yn codi i filiwn erbyn 2021. Bydd y sesiwn yma yn helpu chi deall sut y gallwch fod yn fwy cefnogol i bobl sy’n byw gyda dementia. Gall hyd yn oed y camau lleiaf wneud gwahaniaeth mawr.

Venue: Wrexham Library
Date: 02/08/2017
Time: 1-2pm

This is event is suitable for any

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090

Ticket Price: Free

Date event submitted: 08 July 2017