Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau a be sy’n newydd

Beth Sy'n Newydd

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau yn ein llyfrgelloedd drwy’r flwyddyn, a bydd manylion amdanynt I’w gweld yma. Cofiwch hefyd edrych ar ein tudalennau ar Facebook a Twitter am y digwyddiadau diweddaraf.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i’n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Grwp Darllen Plant

Mae ein grwp darllen plant yn cyfarfod bob tair wythnos I drafod y llyfr diweddaraf meant yn ei ddarllen. Maent hefyd yn gwneud chwileiriau, posau a chael sgwrs am y pethau meant yn hoffi eu darllen. Yn dilyn meant yn cael diod a rhywbeth bach i'w fwyta.

Venue: Llay Library
Dates: 06/01/2017 to 23/12/2018
Time: 3.30-4.30

This is event is suitable for 5-11

Contact llay library on 01978855100 or email llay.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: free

Date event submitted: 06 January 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10549

Clwb Scrabble

Beth am ddod â ffrind i’r llyfrgell a chael gêm o Scrabble? Croeso i bawb – arbenigwyr neu ddechreuwyr! Rydym yn darparu y byrddau, llyfrau cyfeiriol a phaned.

Venue: Gwersyllt Library
Dates: 31/08/2017 to 31/08/2019
Time: Monday 2pm

This is event is suitable for Adult

Contact Gwersyllt Library on 01978 722890 or email gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 31 August 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11248

Gweu a Sgwrs

Dewch â’ch prosiect diweddaraf, gall fod yn weu, Crosio neu wnio, a chael cwmni y grwp cartrefol yma. Efallai cewch ysbrydoliaeth gan aelodau eraill y grwp a mwynhau paned yr un pryd!

Venue: Gwersyllt Library
Dates: 31/08/2017 to 31/08/2019
Time: Tuesday 2pm - 4pm

This is event is suitable for Adult

Contact Gwersyllt Library on 01978 722890 or email gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 31 August 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11249

Clwb Llyfrau Brynteg

Clwb Llyfrau Brynteg Darllenwyr Sy'n Oedolion Dydd Iau olaf bob mis 2-3pm Mae croeso i bawb - te a bisgedi/cacennau ar gael.

Venue: Brynteg Library/Llyfrgell Brynteg
Dates: 28/09/2017 to 29/11/2018
Time: 2-3pm

This is event is suitable for 16+

Contact Lynda Davies on 01978 759523 or email Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 759523

Ticket Price: Free

Date event submitted: 13 September 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11290

'Lite Arted'

'Lite Arted' - Celf am hwyl I oedolion! Dydd Iau cyntaf pob mis 2.15-4.15pm yn Llyfrgell Brynteg. £2 yr un I dalu am ddeunyddiau. Yn cynnwys coffi, teisen a sgwrs!

Venue: Brynteg Library/Llyfrgell Brynteg
Dates: 05/10/2017 to 06/12/2018
Time: 2.15 - 4.15pm

This is event is suitable for 16+

Contact Carol Jones on 01978 759523 or email Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 759523

Ticket Price: £2

Date event submitted: 13 September 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11291

Gwau a Natter

Sesiwn gyfeillgar o wen a phriod ar gyfer pob gallu. Darperir lluniaeth. Bob Dydd Gwener arall - cysylltwch â'r llyfrgell am fanylion.

Venue: Ruabon Library
Dates: 01/12/2017 to 01/08/2018
Time: 1.45-3.00

This is event is suitable for adults

Contact Ruabon Library on 01978 822002 or email ruabon.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: free

Date event submitted: 24 November 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11425

Noson Llyfrau Harry Potter

Annwyl Ddarllenydd, Rydym yn falch o’ch hysbysu eich bod wedi cael eich gwahodd i Noson Llyfrau Harry Potter! Nos Iau 1 Chwefror 2018 3-6pm yn Llyfrgell Wrecsam Dewch i weld cwt Hagrid! Enillwch eich ffon hud eich hun. Dewch i ganfod beth yw’ch enw dewin ac ym mha dy Hogwarts ydych chi’n perthyn. Bydd stondin Waterstones yn gwerthu nwyddau Harry Potter. Darlleniadau o lyfrau Harry Potter. Llawer o weithgareddau a cwisiau Harry Potter. Croeso i bawb! Rhaid i oedolyn fod gyda phlant dan 8 oed.

Venue: Wrexham Library
Date: 01/02/2018
Time: 3-6pm

This is event is suitable for All ages

Contact Emily Ashworth on 01978 292090 or email emily.ashworth@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 10 January 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11472