Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau a be sy’n newydd

Beth Sy'n Newydd

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau yn ein llyfrgelloedd drwy’r flwyddyn, a bydd manylion amdanynt I’w gweld yma. Cofiwch hefyd edrych ar ein tudalennau ar Facebook a Twitter am y digwyddiadau diweddaraf.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i’n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Grwp Darllen Plant

Mae ein grwp darllen plant yn cyfarfod bob tair wythnos I drafod y llyfr diweddaraf meant yn ei ddarllen. Maent hefyd yn gwneud chwileiriau, posau a chael sgwrs am y pethau meant yn hoffi eu darllen. Yn dilyn meant yn cael diod a rhywbeth bach i'w fwyta.

Venue: Llay Library / Llyfrgell Llay
Dates: 06/01/2017 to 23/12/2018
Time: 3.30-4.30

This is event is suitable for 5-11

Contact llay library on 01978855100 or email llay.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: free

Date event submitted: 06 January 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10549

Cyngor ar Bopeth

Cyngor di-duedd ac am ddim ar unrhyw bwnc yn cynnwys cyflogaeth, budd-daliadau a materion ariannol/dyledion. Galwch mewn – dim angen gwneud apwyntiad.

Venue: Gwersyllt Resource Centre
Dates: 31/08/2017 to 31/08/2019
Time: Thursday 9.30 - 12.30

This is event is suitable for All ages

Contact Gwersyllt Library on 01978 722890 or email gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 31 August 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11247

Clwb Scrabble

Beth am ddod â ffrind i’r llyfrgell a chael gêm o Scrabble? Croeso i bawb – arbenigwyr neu ddechreuwyr! Rydym yn darparu y byrddau, llyfrau cyfeiriol a phaned.

Venue: Gwersyllt Library
Dates: 31/08/2017 to 31/08/2019
Time: Monday 2pm

This is event is suitable for Adult

Contact Gwersyllt Library on 01978 722890 or email gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 31 August 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11248

Gweu a Sgwrs

Dewch â’ch prosiect diweddaraf, gall fod yn weu, Crosio neu wnio, a chael cwmni y grwp cartrefol yma. Efallai cewch ysbrydoliaeth gan aelodau eraill y grwp a mwynhau paned yr un pryd!

Venue: Gwersyllt Library
Dates: 31/08/2017 to 31/08/2019
Time: Tuesday 2pm - 4pm

This is event is suitable for Adult

Contact Gwersyllt Library on 01978 722890 or email gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 31 August 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11249

Clwb Llyfrau Brynteg

Clwb Llyfrau Brynteg Darllenwyr Sy'n Oedolion Dydd Iau olaf bob mis 2-3pm Mae croeso i bawb - te a bisgedi/cacennau ar gael.

Venue: Brynteg Library/Llyfrgell Brynteg
Dates: 28/09/2017 to 29/11/2018
Time: 2-3pm

This is event is suitable for 16+

Contact Lynda Davies on 01978 759523 or email Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 759523

Ticket Price: Free

Date event submitted: 13 September 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11290

Clwb Llyfrau Oedolion Yn Llai

Grwp cyfeillgar o bobl sy'n caru llyfrau! Mae'r grwp yn trafod teitl gwahanol bob wythnos ac yn rhannu sylwadau.

Venue: Llay Library
Dates: 03/10/2017 to 02/10/2018
Time: 2-3 pm every 4 weeks

This is event is suitable for Adult

Contact Llay Library on 01978855100 or email llay.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 02 October 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11333

'Lite Arted'

'Lite Arted' - Celf am hwyl I oedolion! Dydd Iau cyntaf pob mis 2.15-4.15pm yn Llyfrgell Brynteg. £2 yr un I dalu am ddeunyddiau. Yn cynnwys coffi, teisen a sgwrs!

Venue: Brynteg Library/Llyfrgell Brynteg
Dates: 05/10/2017 to 06/12/2018
Time: 2.15 - 4.15pm

This is event is suitable for 16+

Contact Carol Jones on 01978 759523 or email Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 759523

Ticket Price: £2

Date event submitted: 13 September 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11291

Event Title in Welsh

Grwp Crefftau Memrwn Yn dechrau dydd iau 26 Hydref 2017 Yn Llyfrgell Llai Dewch a'ch pecyn crefftau memrwn gyda chi!

Venue: Llay Library
Dates: 26/10/2017 to 20/12/2018
Time: 1.00-3.00pm

This is event is suitable for adult

Contact Llay Library on 01978 855100 or email llay.library'wrexham.gov.uk

Ticket Price: free

Date event submitted: 04 January 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11468

Gwau a Natter

Sesiwn gyfeillgar o wen a phriod ar gyfer pob gallu. Darperir lluniaeth. Bob Dydd Gwener arall - cysylltwch â'r llyfrgell am fanylion.

Venue: Ruabon Library
Dates: 01/12/2017 to 01/08/2018
Time: 1.45-3.00

This is event is suitable for adults

Contact Ruabon Library on 01978 822002 or email ruabon.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: free

Date event submitted: 24 November 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11425

Grwp Scwrsio Cymraeg

cyfeillgar ac anffurfiol dosbarth sgwrsio Cymraeg. Bob dydd Llun yn ystod y tymor

Venue: Ruabon Library
Dates: 04/12/2017 to 07/05/2018
Time: 2.00-3.00pm

This is event is suitable for adults

Contact Ruabon Library on 01978 822002 or email ruabon.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: free

Date event submitted: 24 November 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11423

Storiau a Rhigymau I Babanod

Storiau a Rhigymau I Babanod

Venue: Ruabon Library
Dates: 05/12/2017 to 02/05/2018
Time: every Tuesday in term time 2.00-2.45

This is event is suitable for babies and toddlers

Contact Ruabon Library on 01978 822002 or email ruabon.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: free

Date event submitted: 24 November 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11424

Clwb Scrabble

Dewch i fwynhau gêm o Scrabble.

Venue: Ruabon Library / Llyfrgell Rhiwabon
Dates: 20/12/2017 to 20/06/2018
Time: 3rd Wednesday of the month 2.15pm

This is event is suitable for adults

Contact Ruabon Library / Llyfrgell Rhiwabon on 01978 822002 or email ruabon.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: free

Date event submitted: 24 November 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11422

Chwarae a iaith Chatterbox sesiynau

Canu caneuon, Sgwrsio a chwarae, Rhannu storiau. Pob Dydd Iau (Ystod y tymor)

Venue: Cefn Mawr Library
Dates: 01/01/2018 to 31/12/2018
Time: 1-2.15

This is event is suitable for 0-3

Contact Rosie Marubbi on 01978 820938 or email cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 16 February 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11549

Clwb Lego

I blant sydd yn hoffi Lego, Beth wnei DI adeiladu? Pob Dydd Iau

Venue: Cefn Mawr Library
Dates: 01/01/2018 to 31/12/2018
Time: 3.30-4.30

This is event is suitable for 4+

Contact Rosie Marubbi on 01978 820938 or email cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: 50p per child

Date event submitted: 16 February 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11550

Llais a Llyfr

Grwp darllen gyda'n gilydd, yn wythnosol, yn rhad ac am ddim. Bob dydd Mawrth bydd y grwp yn darllen stori fer a ddarn o farddoniaeth ac yn trafod eu rhinweddau ar hyd y ffordd tra’n mwynhau paned o de. Croeso i bawb!

Venue: Wrexham Library
Dates: 01/01/2018 to 31/12/2018
Time: 2.30-4pm

This is event is suitable for 16+

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090

Ticket Price: Free

Date event submitted: 15 February 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11546

Sesiwn galw mewn - cyfrifiadur

Ydych chi eisiau help efo ebost, atodiadau neu help ymarferol efo cyfrifiadur? Dewch yam fe ac fe wnawn geisio eich helpu

Venue: Chirk Library
Dates: 01/01/2018 to 31/12/2018
Time: 2.00 p.m. Every Thursday

This is event is suitable for Adult

Contact Chirk Library on 01691772344 or email chirk.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free of charge

Date event submitted: 22 February 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11559

Amser stori a chan

Amser stori a chan ar gyfer rhai dan bump oed

Venue: Chirk Library
Dates: 01/01/2018 to 31/12/2018
Time: 3.30 p.m. - 4.00p.m. Every Friday

This is event is suitable for under 5

Contact Chirk Library on 01691772344 or email chirk.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free of Charge

Date event submitted: 22 February 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11560

Cyngor ar Bopeth

Cyngor di-duedd ac am ddim

Venue: Chirk Library
Dates: 01/01/2018 to 31/12/2018
Time: Every Monday 9.00 a.m. - 12 noon

This is event is suitable for Adult

Contact Chirk Library on 01691772344 or email chirk.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 22 February 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11561

Sticio a gludo ar Ddydd Gwener

Sesiwn crefft i rai 8 oed

Venue: Chirk Library
Dates: 01/01/2018 to 31/12/2018
Time: 4.00 p.m. - 4.30 p.m. last Friday of the Month

This is event is suitable for Under 8

Contact Chirk Library on 01691772344 or email chirk.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free of Charge

Date event submitted: 22 February 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11562

Grwp Darllen Oedolion

Grwp Darllen Oedolion, dewch i ymuno mewn trafodaeth fywiog

Venue: Chirk Library
Dates: 01/01/2018 to 31/12/2018
Time: 2.30 p.m. first Tuesday of the month

This is event is suitable for Adult

Contact Chirk Library on 01691772344 or email chirk.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 22 February 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11563

Gweu a sgwrsio

Dewch a'ch gwaith gyda chi, Rhanwch eich sgiliau gyda gweddill y grwp, Cyfle I gyfnewid patrymau a syniadaiu. Dim angen bwcio. Pob dydd Mercher

Venue: Cefn Mawr Library
Dates: 01/01/2018 to 31/12/2019
Time: 2.30-4.30

This is event is suitable for Any

Contact Rosie Marubbi on 01978820938 or email cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 15 February 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11548

Grwp Crefft

Mae hwn yn grwp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd. Mae am ddim a does dim angen archebu lle - dewch draw I ymuno a ni! Mae'r grwp yn gwau, Crosio a chroes bwytho yn bennaf, ac meant yn awyddus I rannu eu sgiliau.

Venue: Llay Library / Llyfrgell Llay
Dates: 10/01/2018 to 12/12/2018
Time: 1.00 - 3.00pm

This is event is suitable for Adult

Contact Llay Library on 01978 855100 or email llay.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 04 January 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11467

GRWP DARLLEN

Grwp Darllen 4ydd Dydd Mawrth bob mis 2 - 3pm Croeso I bawb. Am ddim.

Venue: Coedpoeth Library
Dates: 23/01/2018 to 27/11/2018
Time: 2 - 3pm

This is event is suitable for Adult

Contact Coedpoeth Library on 01978 722920 or email coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 02 January 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11465

CLWB PLANT

Crefftau, lliwiadau, posau dydd Mawrth cyntaf bob mis (yn ystod y tymor yn unig). 3 - 8 oed. Rhaid I blant fod yng nghwmni oedolyn.

Venue: Coedpoeth Library
Dates: 06/02/2018 to 04/12/2018
Time: 3.30 - 4.15pm

This is event is suitable for 3 - 8 YEARS

Contact Coedpoeth Library on 01978 722920 or email coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: FREE

Date event submitted: 02 January 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11464

Grwp Crefft

Mae hwn yn grwp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd. Mae am ddim a does dim angen archebu lle - dewch draw i ymuno a ni!

Venue: Gwersyllt Library
Dates: 15/02/2018 to 31/12/2020
Time: Fridays 2pm to 5pm

This is event is suitable for Adult

Contact Gwersyllt Library on 01978722890 or email gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 15 February 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11547

Clwb 4 o'r gloch

Gweithgareddau bob pythefnos yn cynwys storiau, creft, posau, gemau a Lego. Noder mae rhaid i bob plentyn bod gyda oedolyn.

Venue: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dates: 23/02/2018 to 13/07/2018
Time: 4-5yp/pm

This is event is suitable for 5-10

Contact LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library on 01978 822002 or email ruabon.library@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 822002

Ticket Price: Am Ddim/Free

Date event submitted: 19 February 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11555

Clwb Lyfrau Llyfrgell Rhiwabon

Clwb lyfrau anffurfiol bob mis lle mae darllenwyr yn trafod y llyfr maen't wedi dewis; yn cynwys paned.

Venue: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dates: 07/03/2018 to 06/03/2019
Time: 2.15yp/pm

This is event is suitable for Oedolion/Adults

Contact LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library on 01978 822002 or email ruabon.library@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 822002

Ticket Price: Am Ddim/Free

Date event submitted: 19 February 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11554

Gwyl Geiriau Wrecsam: Red Planet Dreams

Bydd awdur ffuglen wyddonol mwyaf llwyddiannus Cymru, Alastair Reynolds, yn mynd â chi ar daith i’r blaned Mawrth, gan adrodd straeon am y ffordd mae’r Blaned Goch wedi cael ei dychmygu gan wyddonwyr ac awduron fel ei gilydd. Ond ceir hanes y freuddwyd newydd, y posibiliadau sydd gan y blaned Mawrth i’w cynnig yn y dyfodol - efallai yn ein hoes ein hunain - a'r ffordd mae ffuglen wyddonol yn neidio dos ffeithiau gwyddonol.

Venue: St. Giles Church, Wrexham, LL13 8LS
Date: 22/04/2018
Time: 7pm

This is event is suitable for Any

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090 - advanced booking is required

Ticket Booking Website: http://www.wrexham.gov.uk/pay (external link)

Ticket Price: £5

Date event submitted: 09 March 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11584

Gwyl Geiriau Wrecsam: Dawn Tyfu a Llyfrau Gwych

Bydd panel o arddwyr gydag enw da yn lleol yn siarad am eu hoff lyfrau yn ymwneud â garddio, ac am dreftadaeth garddio gref Wrecsam, yn ogystal ag ateb eich holl gwestiynau garddio – gydag ychwanegiad o domen o farddoniaeth gain gan y cadeirydd, Peter Read!

Venue: BELLIS BROTHERS RESTAURANT, HOLT, LL13 9YU
Date: 23/04/2018
Time: 4.30pm

This is event is suitable for any

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090 - advanced booking is required

Ticket Booking Website: http://www.wrexham.gov.uk/pay (external link)

Ticket Price: £5

Date event submitted: 09 March 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11585

Gwyl Geiriau Wrecsam: Shakespeare Hot Under the Collar - Noson Llyfr y Byd

Mae Company of Voices yn cyflwyno pedwar o’u hoff ddyfyniadau o Much Ado About Nothing, Romeo and Juliet, The Merchant of Venice ac A Midsummer Night’s Dream. O ddrama ddwys i gomedi doniol o bersbectif craff Shakespeare ar bob math o berthnasau. Mae Company of Voices yn grwp sy’n arbenigo mewn theatr a chaneuon cynnar. Dewch i weld “Hot Under The Collar” ar daith yn Wrecsam. Bydd llyfrau gwych yn cael eu rhoi hefyd i ddathlu Noson Llyfr y Byd.

Venue: Wrexham Library
Date: 23/04/2018
Time: 7pm

This is event is suitable for any

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090 - advanced booking is required

Ticket Booking Website: http://www.wrexham.gov.uk/pay (external link)

Ticket Price: £8

Date event submitted: 09 March 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11586

Gwyl Geiriau Wrecsam: Vaseem Khan

Bydd y nofelydd trosedd enwog i Oedolyn Ifanc, Vas Khan yn sgwrsio am gefndir ei gyfres ysgafn o nofelau, Baby Ganesh Detective Agency, yn cynnwys Inspector Chopra a’i bartner, sef eliffant bach wedi’i fabwysiadu! Efallai y bydd Vas hefyd yn rhannu rhai o’i gyfrinachau am ysgrifennu troseddol yn gyffredinol.

Venue: Wrexham Library
Date: 24/04/2018
Time: 6.30pm

This is event is suitable for any

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090 - advanced booking is required

Ticket Booking Website: http://www.wrexham.gov.uk/pay (external link)

Ticket Price: £5

Date event submitted: 09 March 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11587

Gwyl Geiriau Wrecsam: Aled Lewis Evans

Yn dilyn llwyddiant “Cip yn Ôl” y llynedd, dyma ddetholiad newydd sbon o ddarlleniadau o lyfrau Aled Lewis Evans. Ambell i gameo am bobl ar groesffyrdd bywyd, pobl a ddylanwadodd ar y bardd a’r llenor. Pobl y byddwch i gyd yn medru uniaethu â hwy; pobl fel ninnau. Gyda detholiad newydd sbon o ddyfyniadau ar y wal fideo. Cyflwyniad yn y Gymraeg a’r Saesneg

Venue: Catrin Finch Centre, Wrexham - Glyndwr University, LL11 2AW
Date: 24/04/2018
Time: 7.30pm

This is event is suitable for any

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090 - advanced booking is required

Ticket Booking Website: http://www.wrexham.gov.uk/pay (external link)

Ticket Price: £5

Date event submitted: 09 March 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11588

Gwyl Geiriau Wrecsam: Noson Pwyl Laddodd?

Y Wenlock Mummy gan Elly Griffiths (ymchwiliad Dr Ruth Galloway). Croeso i Wenlock Hall sydd yn berchen ar un o’r casgliadau preifat mwyaf o arteffactau Eifftaidd yn y wlad. Yn anffodus, darganfuwyd Arglwydd Arthur Wenlock yn gorwedd wrth ymyl ‘Bedd y Mymi’ gyda chyllell yn ei frest. Fel yn nhraddodiad yr oes aur, dim ond pedwar unigolyn all fod yn gyfrifol am y llofruddiaeth. A fedrwch chi ddyfalu pwy?

Venue: Wrexham Library
Date: 25/04/2018
Time: 7pm

This is event is suitable for 16+

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090 - advanced booking is required

Ticket Booking Website: http://www.wrexham.gov.uk/pay (external link)

Ticket Price: £5

Date event submitted: 09 March 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11589

Gwyl Geiriau Wrecsam: Emma Carroll

Mae’r awdur gafaelgar i bobl ifanc, Emma Carroll, yn eich cymryd yn ôl mewn amser gyda’i nofel atgofus o’r Ail Ryfel Byd, Letters from the Lighthouse. Bydd Emma yn sôn am y gwaith ymchwil fuodd o gymorth iddi wrth ysgrifennu hanes i bobl ifanc am faciwîs, plant sy’n ffoaduriaid a brechdanau pannas ac hefyd yn rhoi cyfle i chi weld gwrthrychau rhyfedd o’r gorffennol.

Venue: Wrexham Library
Date: 26/04/2018
Time: 1pm

This is event is suitable for any

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090 - advanced booking is required

Ticket Booking Website: http://www.wrexham.gov.uk/pay (external link)

Ticket Price: £5

Date event submitted: 09 March 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11590

Gwyl Geiriau Wrecsam: Viva Voce gyda Les Barker

Darllen Cerdd Gweithwyr Wrecsam 2018, wedyn: Meic agored ar gyfer beirdd ac awduron lleol, gyda chyfle i berfformio eu gwaith. Croeso i ddarllenwyr yn y Gymraeg a’r Saesneg. Rydym yn croesawu’r darllenydd gwadd, Les Barker, y bardd poblogaidd a doniol.

Venue: Saith Seren, LL13 8BG
Date: 26/04/2018
Time: 7.30pm

This is event is suitable for 16+

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090

Ticket Booking Website: http://www.wrexhamcarnivalofwords.com (external link)

Ticket Price: Free

Date event submitted: 09 March 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11591

Gwyl Geiriau Wrecsam: Mark Davies King of the Balloons

Bydd Mark Davies yn rhoi cip i ni o fywyd anhygoel y fforiwr James Sadler, y Sais cyntaf i hedfan. Cefndir y stori yw Prydain Sioraidd ac mae'n cynnwys sawl cymeriad a’u hanturiaethau i geisio hedfan balwns gyda chymysgedd o lwyddiant. Dewch o hyd i gysylltiad Gogledd Cymru â’r hediad cynnar.

Venue: Wrexham Library
Date: 27/04/2018
Time: 2pm

This is event is suitable for any

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090 - advanced booking is required

Ticket Booking Website: http://www.wrexham.gov.uk/pay (external link)

Ticket Price: £5

Date event submitted: 09 March 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11592

Gwyl Geiriau Wrecsam: Noson Ffuglen Hanesyddol

Dwy sioe am bris un! Bydd panel arall o awduron Ffuglen Hanesyddol campus (Matthew Harffy, Carol McGrath, Michael Jecks a Tony Riches) yn brwydro dros eu hachos yn “My Era is Better Than Yours”. Ac yna, bydd Robyn Young yn siarad am “Blood on the Page” - ei thaith bersonol a werthodd yn helaeth am y Croesgad (y Brethren Trilogy), drwy gyfnod Robert the Bruce (Insurrection Trilogy) a diwedd Rhyfeloedd y Rhosynnau (Sons of the Blood) a chyfnod pwerus y Tuduriaid.

Venue: Nick Whitehead Theatre, Wrexham - Glyndwr University, LL11 2AW
Date: 27/04/2018
Time: 7pm

This is event is suitable for any

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090 - advanced booking is required

Ticket Booking Website: http://www.wrexham.gov.uk/pay (external link)

Ticket Price: £8

Date event submitted: 09 March 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11593

Gwyl Geiriau Wrecsam: C.L. Taylor

Bydd C.L Taylor, un o awduron a werthodd orau ar restr y Sunday Times, gyda phum nofel seicolegol gyffrous, yn trafod sut y dechreuodd hi ei gyrfa yn ysgrifennu llyfrau oedd wedi eu hysbrydoli gan ei ofnau, a nawr yn defnyddio straeon go iawn o'r newyddion fel man cychwyn. Bydd hi hefyd yn sôn am sut y byddai’n mynd ati i gynllunio ei llyfrau, yr heriau mae hi'n eu hwynebu wrth iddi ysgrifennu a sut mae'r broses olygu yn siapio'r llyfr gorffenedig. Bydd yr awdur yn canolbwyntio ar ei llyfr mwyaf diweddar The Fear.

Venue: Wrexham Library
Date: 28/04/2018
Time: 2pm

This is event is suitable for any

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090 - advanced booking is required

Ticket Booking Website: http://www.wrexham.gov.uk/pay (external link)

Ticket Price: £8

Date event submitted: 09 March 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11594

Clwb Lego

MAE LLYFRGELL WRECSAM YN CYCHWYN CLWB LEGO!! DEWCH I YMUNO A NI UNWAITH Y MIS AR FORE DYDD SADWRN 10:00-11:30

Venue: Wrexham Library
Date: 28/04/2018
Time: 10:00-11:30

This is event is suitable for all

Contact Susan Massey on 01978 292090 or email susan.massey@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090 - advanced booking is required

Ticket Price: £1.50 per child

Date event submitted: 19 April 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11709

Dysgu Dros Cinio: Comisiynydd Pobl Hyn Cymru

Comisiynydd Pobl Hyn Cymru mae’r Comisiynydd yn lais annibynol gan gefnogi pobl hyn dros Gymru gyfan, gan sefyll a lleisio barn ar eich rhan. Dewch i ddweud wrthym beth sydd yn bwysig i chi a dewch i glywed beth allwn wneud i chi heddiw.

Venue: Wrexham Library
Date: 02/05/2018
Time: 1-2pm

This is event is suitable for any

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090

Ticket Price: Free

Date event submitted: 12 April 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11692