Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau a be sy’n newydd

Beth Sy'n Newydd

Gweithgareddau

Grwpiau TG

 • Llyfrgell Brynteg: bob Dydd Mawrth  12.30 – 2pm; Sesiynau galw heibio
 • Llyfrgell Brynteg: sesiynau 1 i 1 apwyntiad yn unig
 • Llyfrgell Cefn Mawr: Awr Merched bob Dydd Gwener, 2-3pm
 • Llyfrgell Cefn Mawr: Sesiynau blasu TG apwyntiad yn unig
 • Llyfrgell Y Rhos:  Sesiynau Blasu – Dydd Gwener a Dydd Llun 9.30-12
 • Llyfrgell Rhiwabon: Sesiynau blasu unigol bob dydd Gwener 3-5pm, bwcio’n hanfodol
 • Llyfrgell Wrecsam: Dydd Iau 9.30-11.30 (Apwyntiad yn unig)
 • Llyfrgell Wrecsam Sesiwn taro i mewn ar gyfer dechreuwyr. Dydd Mercher olaf y mis 2.15-3.15

Grwpiau Crefft

 • Llyfrgell Brynteg: Bob Dydd Mercher, 1-4pm addas i Oedolion
 • Llyfrgell Brynteg: Bob Dydd Iau, 10-12 addas i Oedolion
 • Llyfrgell Brynteg: Clwb Crefft i Oedolion bob dydd Sadwrn 10-12.30pm
 • Llyfrgell Cefn Mawr: Gweu a Chlonc – Dydd Mercher, 2-4pm
 • Llyfrgell Gresffordd: Cwiltwyr, bob Dydd Gwener am 10.30-12.30pm
 • Llyfrgell Llai: 18/11/14 ac 16/12/14 Clwb Llyfrau i Oedolion. Amser 2pm – 3pm

Grwpiau Eraill

 • Llyfrgell Brynteg: Clwb Plant bob dydd Sadwrn, addas i oedran 5-12
 • Llyfrgell Gwersyllt: Clwb Scrabble, bob dydd Llun 2pm - agored i bawb
 • Llyfrgell Gwersyllt: Clwb Crefft, bob yn ail dydd Mercher, 10-12
 • Llyfrgell Llai: Pob dydd Mercher Grwp Gwau i Oedolion. Amser 1pm – 3pm
 • Llyfrgell Wrecsam: Llyfrau tu chwith allan: ysgrifennu creadigol i Blant 8-10 Oed; Dydd Mercher 4-5pm (Bwcio yn hanfodol)
 • Llyfrgell Rhos: Gwau a Sgwrs, pob dydd Mawrth 2-4pm
 • Llyfrgell Wrecsam: dosbarthiadau ysgrifennu creadigol i oedolion yn Gymraeg a Saesneg, un noson y mis yn ystod y tymor, dyddiadau i’w cadarnhau a bwcio yn hanfodol yn ystod tymor ysgol yn unig
 • Llyfrgell y Waun Grwp Lliwio i oedolion, pob dydd Iau 2pm

Cyngor ar Bopeth

 • Llyfrgell Brynteg: Bob Dydd Mercher, 9.30-11.30am
 • Llyfrgell Cefn Mawr: Pob dydd Mercher 1.30-4.30pm
 • Llyfrgell Gwersyllt: Pob dydd Iau 9.30-12.30pm
 • Llyfrgell y Waun: Bob Dydd Mercher 9-12pm
 • Llyfrgell Y Rhos: Bob yn ail Ddydd Mercher 9.30 - 2.30pm

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau yn ein llyfrgelloedd drwy’r flwyddyn, a bydd manylion amdanynt I’w gweld yma. Cofiwch hefyd edrych ar ein tudalennau ar Facebook a Twitter am y digwyddiadau diweddaraf.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i’n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Grwp Crefftau i Oedolion

Grwp Crefft I oedolion Llyfrgell Brynteg - bob dydd Sadwrn rhwng 10am a 12.30pm. Dewch a'ch crefftau a rhannu eich syniadau dros baned o de a sgwrs. Croeso I bawb!

Venue: Brynteg Library Quarry Rd Brynteg Wrexham LL11 6AB
Dates: 01/01/2017 to 31/12/2017
Time: Every Saturday 10am - 12.30pm

This is event is suitable for Adult (16+)

Contact Lynda Davies on 01978 759523 or email Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 759523

Ticket Price: Free

Date event submitted: 14 December 2016

Clwb Llyfrau Brynteg

Grwp Llyfrau Brynteg: Os hoffech chi gael sgwrs am lyfrau wrth fwynhau paned o de a thamaid o gacen, beth am ymuno a Grwp Llyfrau Brynteg. Maent yn cyfarfod ar ddydd Iau olaf y mis, 2-3pm

Venue: Brynteg Library Quarry Rd Brynteg Wrexham LL11 6AB
Dates: 01/01/2017 to 31/12/2017
Time: Last Thursday of every month 2-3pm

This is event is suitable for Adult (16+)

Contact Lynda Davies on 01978 759523 or email Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 759523

Ticket Price: Free

Date event submitted: 14 December 2016

GRWP CREFFT OEDOLION

Mae'r grwp crefft oedolion yn cyfarfod bob dydd Mercher ac yn mwynhau cwpl o oriau mewn awyrgylch anffurfiol, gan ddatblygu eu sgiliau neu ddysgu rhai newydd gan eu cyd-aelodau. Felly, os ydych yn mwynhau gwau, Crosio neu groes-bwyth, neu unrhyw sgil arall fyddech yn hoffi ei rannu gyda aelodau'r grwp, byddem yn filch o'ch gweld yn ymuno a ni.

Venue: Llay Library
Dates: 06/01/2017 to 23/12/2017
Time: 1pm - 3pm

This is event is suitable for ADULTS

Contact Llay Library on 01978 855100 or email llay.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: FREE

Date event submitted: 06 January 2017

Grwp Darllen Plant

Mae ein grwp darllen plant yn cyfarfod bob tair wythnos I drafod y llyfr diweddaraf meant yn ei ddarllen. Maent hefyd yn gwneud chwileiriau, posau a chael sgwrs am y pethau meant yn hoffi eu darllen. Yn dilyn meant yn cael diod a rhywbeth bach i'w fwyta.

Venue: Llay Library
Dates: 06/01/2017 to 23/12/2018
Time: 3.30-4.30

This is event is suitable for 5-11

Contact llay library on 01978855100 or email llay.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: free

Date event submitted: 06 January 2017

Sesiynau Darllen ar y Cyd

Mae Llyfrgell Wrecsam yn cynnal sesiynau darllen ar y cyd mewn grwp bob dydd Mawrth rhwng 2.30 a 4pm. P’un ai ydych chi’n ddarllenwr brwd, ddim yn darllen o gwbl neu’n dyheu am rywfaint o amser a lle i ymlacio, efallai mai dyma’r sesiynau i chi. Bob wythnos, mae straeon byrion a cherddi yn cael eu darllen yn uchel a’u trafod dros baned a bisged. Does dim pwysau, gallwch ddewis cymryd rhan neu wrando yn unig.

Venue: Wrexham Library
Dates: 17/01/2017 to 17/12/2017
Time: 2.30-4pm

This is event is suitable for 16+

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090

Ticket Price: Free

Date event submitted: 14 January 2017

Grwp Darllen

4ydd Dydd Mawrth bob mis. Croeso I bawb.

Venue: Coedpoeth Library, Plas Pentwyn, Castle Road, Coedpoeth, Wrexham.
Dates: 24/01/2017 to 28/11/2017
Time: 2-3pm

This is event is suitable for Adult

Contact Coedpoeth Library on 01978 722920 or email coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 722920

Ticket Price: Free

Date event submitted: 20 December 2016

Grwp Darllen Cefn Mawr

Grwp Darllen Cefn Mawr Misol ar ddydd Llun 2pm – 3pm Ydych chi'n mwynhau darllen? Ymunwch â ni i ddarllen a thrafod y brig-lyfrau diweddaraf dros goffi a bisgedi.

Venue: Cefn Mawr Library
Dates: 06/02/2017 to 06/12/2018
Time: 2pm-3pm

This is event is suitable for all

Contact Rosie Marubbi on 01978820938 or email cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 820938

Ticket Price: free

Date event submitted: 25 January 2017

Dysgu Dros Cinio: Atal Troseddau- Cadw Eich Cartref a'ch Eiddo yn Ddiogel Gyda Heddlu Gogledd Cymru

Sut i wneud eich cartref yn ddiogel ac pethau y dylech fod yn ei wneud i beidio â dod yn ddioddefwr trosedd, sut allwch chi farcio eich eiddo gwerthfawr, cynnyrch atal troseddu sydd ar gael i'w prynu, troseddau carreg drws / galwyr ffug a diogelwch y rhyngrwyd. Pa gynlluniau y gallwch ymuno am ddim, Bycycle Watch, Vehicle 25 plus, OWL, a Adeiladau Gwag Dros Dro (mynd ar wyliau), a llawer mwy o gynghorion am atal trosedd.

Venue: Wrexham Library
Date: 05/04/2017
Time: 1-2pm

This is event is suitable for 16+

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090

Ticket Price: Free

Date event submitted: 15 March 2017

Helfa Gwningod y Pasg

Mae cwningod y Pasg drygionus yn cuddio yn Llyfrgell Wrecsam - dewch draw yn ystod gwyliau’r ysgol i’n helpu i ddod o hyd iddynt!

Venue: Wrexham Library
Dates: 10/04/2017 to 21/04/2017
Time: All day

This is event is suitable for All ages welcome

Contact Yvonne Thomas on 01978 292604 or email yvonne.thomas@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 24 March 2017

Cystadleuaeth dylunio wy Pasg

Dyluniwch eich wy Pasg eich hun a gallai fod gennych gyfle o ennill gwobr flasus! Codwch ffurflen gystadlu o Lyfrgell Wrecsam.

Venue: Wrexham Library
Dates: 10/04/2017 to 21/04/2017
Time: All day

This is event is suitable for All ages

Contact Kelly Peters on 01978 292604 or email kelly.peters@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 24 March 2017

Ymweliad gan Magi Ann

Bydd Magi Ann yn ymweld â Llyfrgell Wrecsam am fore llawn hwyl! Croeso i bob oedran

Venue: Wrexham Library
Date: 12/04/2017
Time: 10-11

This is event is suitable for All welcome

Contact Nia Davies on 01978 292605 or email nia.davies@wrexham.gov.uk

Ticket Price: £1 per child

Date event submitted: 24 March 2017

Gwyl Geiriau Wrecsam - Baton Barddoniaeth

BATON BARDDONIAETH: RAS GYFNEWID PERFFORMIO BARDDONIAETH Mae croeso i Feirdd ddarllen cerdd ac yna trosglwyddo’r baton i’r darllenydd nesaf. Ein nod yw cael y mwyaf o feirdd mewn un darlleniad parhaus yn Wrecsam. Gall beirdd ddarllen yn eu dewis iaith www.wrexhamcarnivalofwords.com

Venue: Eagles Meadow
Date: 29/04/2017
Time: 11.00am

This is event is suitable for Any

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 16 March 2017

Gwyl Geiriau Wrecsam - Awduron Trosedd a'r Heddlu

Ewch y tu ôl i’r llen mewn ymchwiliad llofruddiaeth go iawn A chael cyfle i gael gwybodaeth am ysgrifennu dramâu trosedd poblogaidd ar gyfer y teledu. Dewch i gwrdd Lisa Cutts, awdur arobryn nofelau trosedd Nina Foster sy’n swyddog yr heddlu gyda Chyfarwyddiaeth Troseddau Difrifol, a Simon Booker, awdur llyfrau cyffrous Morgan Vine a sgriptiwr ar gyfer y BBC ac ITV (gan gynnwys yr ‘Inspector Lynley Mysteries' a ‘Holby City’.

Venue: Wrexham Library
Date: 29/04/2017
Time: 2pm

This is event is suitable for any

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090 - advanced booking is required

Ticket Price: £5

Date event submitted: 16 March 2017

Gwyl Geiriau Wrecsam - Joanne Harris

Mae'r awdur llwyddiannus, Joanne Harris (‘Chocolat’, cyfres ‘Rune', ‘Blackberry Wine’, ‘Gentlemen & Players’), yn credu nad yw bywyd go iawn yn agos at fod mor gredadwy â ffuglen, ac mae’n profi’r pwynt wrth iddi siarad am y cefndir a ysbrydolodd ei nofel ddiweddaraf, 'Different Class’. www.wrexhamcarnivalofwords.com

Venue: Catrin Finch Centre, Wrexham Glyndwr University
Date: 29/04/2017
Time: 7.00pm

This is event is suitable for any

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090 - advanced booking is required

Ticket Price: £8

Date event submitted: 16 March 2017

Gwyl Geiriau Wrecsam - Cerddwyr a Darllenwyr

Ymunwch ag awduron lleol gan gynnwys J.M. Moore i rannu straeon cerdded ac ysgrifennu yn lleoliad ysbrydoledig y parc gwledig lleol. Yna cewch archwilio harddwch yr ardal gyda ffrindiau. Cewch ddod â'ch ci. www.wrexhamcarnivalofwords.com

Venue: Alyn Waters Country Park
Date: 30/04/2017
Time: 11.00am

This is event is suitable for any

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090 - advanced booking is required

Ticket Price: £5

Date event submitted: 16 March 2017

Gwyl Geiriau Wrecsam - Lleisiau Newydd

Bydd lleisiau llenyddol newydd yn rhannu eu teithiau ysgrifennu gyda’r gynulleidfa. Cyflwyniad a sesiwn holi ac ateb gyda’n awdur gwadd A. D. Garrett. Er mwyn ymgeisio i fod yn Llais Newydd, anfonwch e-bost heb fod yn hwyrach na 1 Mawrth 2017. Rhaid i ymgeiswyr fyw o fewn 25 milltir i Wrecsam. Telerau llawn ar y wefan. Cyhoeddir enillwyr y gystadleuaeth stori fer. www.wrexhamcarnivalofwords.com

Venue: Eagles Meadow
Date: 01/05/2017
Time: 1.30-3.30pm

This is event is suitable for 18+

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090 - advanced booking is required

Ticket Price: Free

Date event submitted: 16 March 2017

Gwyl Geiriau Wrecsam - Bothered and Bewildered

Bydd y ddramodwraig Gail Young yn siarad am gefndir ei drama gomedi, ‘Bothered & Bewildered’ – cipolwg emosiynol ar realiti dementia. Bydd Gail a’i ffrindiau yn darllen a pherfformio darnau o'r ddrama, sy'n dilyn Irene a'i dwy ferch Louise a Beth wrth i’r merched golli eu mam yn feddyliol ond nid yn gorfforol. www.wrexhamcarnivalofwords.com

Venue: Gwersyllt Community Resource Centre
Date: 01/05/2017
Time: 7pm

This is event is suitable for 18+

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 16 March 2017

Gwyl Geiriau Wrecsam - Pwy Laddodd?

Seilir y sgript newydd hon, Bannock and Blood, ar ‘Cold Earth’, y nofel Shetland ddiweddaraf gan yr awdur nofelau trosedd o fri. Gwrandewch ar dystiolaeth gan y rhai dan amheuaeth yn yr achos, cyn penderfynu pwy yw'r llofrudd, y modd a'r cymhelliad. Ymunwch â ni er mwyn dathlu'r ffaith fod Ann Cleeves wedi ysgrifennu 30 llyfr mewn 30 mlynedd! Yn cynnwys lluniaeth ysgafn. www.wrexhamcarnivalofwords.com

Venue: Wrexham Library
Date: 02/05/2017
Time: 7pm

This is event is suitable for any

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090 - advanced booking is required

Ticket Price: £5

Date event submitted: 16 March 2017

Gwyl Geiriau Wrecsam - Cip yn Ôl

Cyflwyniad dwyieithog. Taith ddwyieithog drwy ugain cyfrol o waith y bardd a’r llenor, gydag ysgrifennu amrywiol mewn sawl arddull. Bydd Aled yn edrych yn ôl dros bedair degawd gyda darlleniad byw, a chymorth dyfyniadau sain a fideo i ddod â ddoe yn ôl. www.wrexhamcarnivalofwords.com

Venue: Catrin Finch Centre, Wrexham Glyndwr University
Date: 02/05/2017
Time: 7.30pm

This is event is suitable for 16+

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090 - advanced booking is required

Ticket Price: £5

Date event submitted: 16 March 2017

Gwyl Geiriau Wrecsam - The Long and Winding Road gys Alan Johnson

Yr awdur David Ebsworth yn cyfweld y cyn Weinidog Llywodraethol, Alan Johnson, am y diweddaraf o’i lyfrau llwyddiannus, 'The Long and Winding Road’. Ar ôl darlleniad o Gerdd Gweithwyr Wrecsam. www.wrexhamcarnivalofwords.com

Venue: Gwersyllt Community Resource Centre
Date: 03/05/2017
Time: 7pm

This is event is suitable for any

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090 - advanced booking is required

Ticket Price: £8

Date event submitted: 16 March 2017

Gwyl Geiriau Wrecsam - Viva Voce gyda Alys Conran

Mae Viva Voce ers sawl blwyddyn yn llwyfan meic agored ar gyfer beirdd ac awduron lleol, gyda chyfle i berfformio eu gwaith. Cyflwynir y noson gan Aled Lewis Evans, ac mae croeso i ddarllenwyr yn y Gymraeg a’r Saesneg, ac i’r gynulleidfa i awyrgylch gartrefol Saith Seren. Fel rhan o Wyl Geiriau fe fydd gan Viva Voce westai arbennig i ddarllen ei gwaith, sef yr awdures o Fangor Alys Conran. Alys yw awdur “Pigeon” a’r addasiad Cymraeg “Pijin”. Enillodd Alys wobrau efo’i rhyddiaith gyda gwobrau ym Mryste a Manceinion. www.wrexhamcarnivalofwords.com

Venue: Saith Seren, Wrexham
Date: 04/05/2017
Time: 7.30pm

This is event is suitable for 18+

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090

Ticket Price: Free

Date event submitted: 16 March 2017

Gwyl Geiriau Wrecsam - Karrie Fransman: Grym a Photensial Comics a Nofelau Graffeg

Ymunwch â’r nofelydd graffig llwyddiannus Karrie Fransman (‘Penguin Random House’, ‘The Guardian’, ‘The Times’) i weld pam fod comics yn cyrraedd oes aur. Archwiliwch nofelau graffig papur hyfryd, comics digidol, rhyngweithiol a chomics Fransman ei hun i ddarganfod pam fod y cyfrwng hwn mor bwerus. www.wrexhamcarnivalofwords.com

Venue: Coleg Cambria Yale
Date: 04/05/2017
Time: 7pm

This is event is suitable for any

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090 - advanced booking is required

Ticket Price: £5

Date event submitted: 16 March 2017

Gwyl Geiriau Wrecsam - Lucienne Boyce: Spinsters, Hysterics & Ungrateful Women

Lucienne Boyce (awdur ‘The Bristol Suffragettes) sy’n edrych ar ymdrechion doniol ac erchyll y mudiad gwrth-swffragetaidd i droi’r llanw. Cyfle i brofi gwybodaeth anhygoel Lucienne am y cyfnod pwysig hwn yn ein hanes. www.wrexhamcarnivalofwords.com

Venue: Wrexham Library
Date: 04/05/2017
Time: 7pm

This is event is suitable for any

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090

Ticket Price: £5

Date event submitted: 16 March 2017

Gwyl Geiriau Wrecsam - My Era is Better Than Yours

Panel o awduron sy’n gwybod y cyfan am eu cyfnodau. Maent yma i’ch perswadio y dylech gamu i’w cyfnod nhw os am gamu’n ôl mewn amser. Dewch draw yn barod i bleidleisio - ac yna byddwch yn barod i newid eich meddwl! ** Yn Cynnwys mynediad i Ben kane www.wrexhamcarnivalofwords.com

Venue: Nick Whithead Theatre, Wrexham Glyndwr University
Date: 05/05/2017
Time: 7pm

This is event is suitable for any

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090 - advanced booking is required

Ticket Price: £6 (including entry to see Ben Kane)

Date event submitted: 16 March 2017

Gwyl Geiriau Wrecsam - Ben Kane

O Kenya i filfeddygaeth, ar hyd y Ffordd Sidan ac yna ar drip o gwmpas y byd, mae taith Ben Kane i ddod yn awdur ffuglen hanesyddol milwrol Rhufeinig yr un mor ddiddorol a’i nofelau. Bydd Ben yn siarad am y profiadau a'r edafedd sydd wedi ysbrydoli ei ysgrifennu (‘The Eagles of Rome’, ‘Spartacus’, ‘Hannibal’ a chyfres y ‘Forgotten Legion’). www.wrexhamcarnivalofowords.com

Venue: Nick Whithead Theatre, Wrexham Glyndwr University
Date: 05/05/2017
Time: 7pm

This is event is suitable for any

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090

Ticket Price: £8 (including entry to see My Era is Better Than Yours

Date event submitted: 16 March 2017

Gwyl Geiriau Wrecsam - Barbara Erskine

Mewn cyfweliad gyda’r nofelydd eiconig, bydd Barbara Erskine yn siarad am gefndir ei straeon a’r lle arbennig sydd ganddi yn ei chalon i'r gororau, a ysbrydolodd ei nofel hynod o boblogaidd, ‘Lady of Hay’. Nawr, dri deg mlynedd yn ddiweddarach, mae ei nofel 'Sleeper's Castle' yn ddychwelyd i’r Gelli... www.wrexhamcarnivalofwords.com

Venue: Wrexham Library
Date: 06/05/2017
Time: 2pm

This is event is suitable for any

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090

Ticket Price: £8

Date event submitted: 16 March 2017