Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

BFI Mediatheque

Mae Llyfrgell Wrecsam yn gartef cyntaf i Mediatheque yng Nghymru, gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu mewn partneriaeth gyda'r BFI. Mae'n cynnig ffilmiau a rhaglenni teledu cyflawn, gan gynnwys mwy na 100 o Gymru, gyda rhai o'r rhain yn dod o Archif Sgrîn a Sain Cymru. Mae'r BFI Mediatheque ar agor chwe diwrnod yr wythnos a gall pawb ei ddefnyddio AM DDIM.

Mae'r 'jiwcbocs digidol' o ffilmiau a rhaglenni teledu yn cynnwys llawer o'r teitlau gorau a mwyaf anghyffredin o Archif Genedlaethol y BFI. Cewch edrych eto ar glasuron ffilm a theledu Prydeinig a darganfod pethau newydd – dim ond mewn BFI Mediatheque y gallwch chi wylio dros 85% o'r teitlau, ac mae'r casgliad yn tyfu o hyd.

Oriau Agor

Dydd Llun - Dydd Gwener: 9.30am - 6.00pm

Dydd Sadwrn: 9.30am - 4.00pm