Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Awdur Dan Sylw

Clare Mackintosh

Mae Clare Mackintosh yn awdur Prydeinig a anwyd yn Awst 1976.  Mynychodd Brifysgol Royal
Holloway yn Swydd Surrey, ac ymunodd â’r heddlu wedi iddi raddio.  Gweithiodd fel Rhingyll Tref   yn Chipping Norton cyn symud at Heddlu Thames Valley fel Arolygwr Gweithrediadau yn Swydd Rhydychen. Treuliodd 12 mlynedd yn yr Heddlu cyn dod yn awdur llawn amser.

Yn 2015 roedd ei nofel gyntaf, ” I Let You Go” y nofel wnaeth werthu gyflymaf gan awdur trosedd newydd, ac fe enillodd y wobr nofel trosedd y flwyddyn Theakstons Old Perculier yn 2016. Roedd ei nofel drosedd seicolegol ” I See You” yn Rhif 1 yn Llyfrau arobryn y Sunday Times ac yn y gwobrau Audibles yr un flwyddyn. Cyhoeddwyd ei nofel ddiweddaraf ” Let Me Lie” ym mis Mawrth 2018.