Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Awdur Dan Sylw

Maggie O'Farrell

Author of the Month

Ganwyd Maggie O’Farrell yng Ngogledd Iwerddon ym 1972 a chafodd ei magu yng Nghymru a’r Alban. Mae hi wedi gweithio fel newyddiadurwraig, yn Hong Kong ac fel dirprwy olygydd llenyddol The Independent on Sunday, a hefyd wedi addysgu ysgrifennu creadigol.

Mae’n briod â’r nofelydd William Sutcliffe, y gwnaeth ei gyfarfod fel myfyrwraig yng Nghaergrawnt. Maent bellach yn byw yng Nghaeredin gyda’u tri o blant. Disgrifiodd Sutcliffe fel “dylanwad aruthrol”, gan ddweud, “Mae Will bob amser wedi bod yn ddarllenydd cyntaf i mi, hyd yn oed cyn i ni fod yn gwpl... Mae’n ddi-flewyn-ar-dafod ond mae angen hynny.”

Cyhoeddwyd ei llyfr cyntaf, After You’d Gone yn 2000 a derbyniodd Wobr Betty Trask am y Nofel Gyntaf Orau. Mae hi hefyd wedi ennill gwobr Somerset Maugham am The Distance Between Us a Gwobr Lyfrau Costa am y Nofel Orau am The Hand That First Held Mine. Cafodd Instructions for a Heatwave a This Must Be The Place eu henwebu am wobrau Nofel Orau Costa.

I am, I am, I am: seventeen brushes with death yw ei gwaith diweddaraf, wrth iddi symud i ffwrdd o ffuglen. Mae’n gofiant o’r profiadau a fu ond y dim ag achosi ei marwolaeth ac a helpodd saernïo Maggie O’Farrell fel dynes ac ysgrifenwraig.