Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Awdur Dan Sylw

Pam Jenoff

Author of the Month

Cafodd Pam Jenoff ei geni yn Maryland a’i magu y tu allan i Philadelphia. Ar ôl derbyn gradd meistr mewnHanes o Gaergrawnt, derbyniodd swydd fel Cymhorthydd Arbennig i Ysgrifennydd y Fyddin.

Ar ôl gweithio yn y Pentagon, symudodd Pam i’r Weinyddiaeth Dramor. Yn 1996 cafodd ei hanfon i Gonswliaeth yr UDA yn Krakow, Gwlad Pwyl. Yn ystod y cyfnod yma, datblygodd Pam ei harbenigedd ym maes cysylltiadau Pwyleg-Iddewig a’r Holocost.

Gadawodd Pam y Gwasanaeth Dramor yn 1998 i fynd i ysgol y Gyfraith a graddiodd o Brifysgol Pennsylvania. Gweithiodd am sawl blwyddyn fel twrnai gwaith a chyflogaeth mewn cwmni ac yn fewnol yn Philadelphia ac mae hi bellach yn addysgu’r gyfraith yn Rutgers.

Pam ydi awdur The Kommandant’s Girl, a oedd ar frig siartiau llyfrau yn rhyngwladol ac a enwebwyd am wobr Quill, yn ogystal â The Winter Guest, The Diplomat's Wife, The Ambassador's Daughter, Almost Home, A Hidden Affair a The Things We Cherished. Yn ogystal, fe ysgrifennodd stori fer yn yr antholeg Grand Central: Original Postwar Stories of Love and Reunion. Mae hi’n byw y tu allan i Philadelphia gyda’i gŵr a thri o blant.