Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Awdur Dan Sylw

Tony Parsons

Ganwyd Tony Parsons yn Romford, Essex yn unig blentyn i rieni dosbarth gweithiol. Aeth i Ysgol Ramadeg Barstable gan adael yn 16 oed gyda 5 Lefel O.

Ar ôl gadael Ysgol cafodd swydd mewn newyddiaduraeth gyda’r New Musical Express ble gwnaeth gyfarfod ei wraig. Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach ar ol cael ysgariad daeth yn Dad sengl ac roedd y profiad hwn o fod yn dad ifanc yn edrych ar ôl plentyn yn ddylanwad ar ei nofel arobryn, Man and Boy.

Ers hynny mae wedi dod yn newyddiadurwr papur newydd o fri ac wedi cyhoeddi sawl nofel boblogaidd sydd wedi eu cyfieithu i fwy na deugain o ieithoedd. Daeth y nofel The Murder Bag, (nofel gyntaf yng nghyfres DC Max Wolfe)yn rhif un pan gyhoeddwyd hi ym Mhrydain. Mae holl nofelau cyfres DC Max Wolfe wedi cyrraedd y pump nofel sydd wedi gwerthu orau (Sunday Times).

Mae Tony yn byw yn Llundain gyda’i ail wraig, Yuriko, eu merch a Stan y ci. Bydd ei lyfr newydd Girl On Fire yn cael ei gyhoeddi ym mis Mawrth.