Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Awdur Dan Sylw

Karin Fossum

Author of the MonthMae Karin Fossum (ganwyd 6 Tachwedd 1954) yn awdur Norwyaidd sy’n ysgrifennu ffuglen troseddol, a dechreuodd ysgrifennu a chyhoeddi barddoniaeth yn 1974. Ers hynny cyhoeddodd gyfrol arall o farddoniaeth, dau gasgliad o straeon byrion ac un nofel heb fod yn droseddol. Hi yw awdures y gyfres boblogaidd “Inspector Konrad Sejer”, sydd wedi eu cyfieithu i 16 o ieithoedd. Enillodd wobr “Allwedd Gwydr” am ei nofel “Don’t look back”, a wnaeth hefyd ennill y Wobr Riverton, ac roedd ar y rhestr fer am y “Crime Writers' Association Gold Dagger” yn 2005 am y llyfr "Calling Out For You". Derbyniodd anrhydedd yn ddiweddar gyda Gwobr Gumshoe a “Los
Angeles Times Book Prize” am nofel ddirgelwch. Mae’n byw mewn tref fechan yn Ne Ddwyrain Norwy.