Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Awdur Dan Sylw

Judith Flanders

Awdur y Mis

Ganwyd Judith Flanders yn Llundain, Lloegr yn 1959. Symudodd i Montreal, Canada pan oedd yn ddwy a threuliodd ei phlentyndod yno, ac eithrio blwyddyn yn Israel yn 1972, lle yn hynod iawn y methodd feistroli’r Hebraeg. Ar ôl mynychu’r brifysgol, dychwelodd Judith i Lundain a dechrau gweithio fel golygydd ar gyfer argraffdai amrywiol. Ar ôl 17 mlynedd, dechreuodd ysgrifennu ac yn 2001 cyhoeddwyd ei llyfr cyntaf ‘A Circle of Sisters’, bywgraffiad pedair chwaer Fictoraidd, a chafodd ganmoliaeth fawr a’i enwebu am Wobr Llyfr Cyntaf y Guardian. Parhaodd i ysgrifennu ar themâu amrywiol yn ymwneud ag Oes Fictoria. Ymysg y teitlau mae ‘The Victorian House’, oedd ar restr fer Gwobrau’r Llyfrau Prydeinig am Lyfr Hanesyddol y Flwyddyn a ‘The Invention of Murder: how the Victorians revelled in death and detection and created modern crime’ oedd ar y rhestr fer yn 2011 ar gyfer gwobr llyfr troseddol ffeithiol y Gymdeithas Awduron Llyfrau Trosedd.

Gan wneud defnydd o’r wybodaeth y derbyniodd yn ystod ei blynyddoedd fel golygydd yn 2104 cyhoeddwyd ‘A Murder of Magpies’. Hwn oedd y cyntaf yn ei chyfres o lyfrau dirgelwch llofruddiaeth yn cynnwys y golygydd llyfrau Samantha Clair, ac yn ogystal â Sam cyflwynodd ei chynorthwyydd Goth, ei mam annioddefol a’r Arolygydd Field golygus. Cyhoeddwyd trydydd llyfr y gyfres, ‘A Cast of Vultures’, eleni.