Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Awdur Dan Sylw

Jo Thomas

Awdur y Mis

Ganwyd Jo Thomas yn Aberystwyth yn 1972. Gweithiodd fel gohebydd a chynhyrchydd ar raglenni radio i’r BBC am flynyddoedd. Ei llyfr cyntaf oedd The Oyster Catchers, a ysbrydolwyd gan ei thaith i Galway pan eisteddodd mewn bwyty gan fwynhau llond plat o wystrys a darganfod fod gwyliau wystrys yn yr ardal. Yn ei geiriau hi mae’n ysgrifennu ffuglen ramantus am fwyd a chariad.

Sylfaenwyd ei hail lyfr The Olive Branch ar ymweliad ag un o’i hoff fwytai yn Puglia yn Ne’r Eidal. Yn 2014 derbyniodd wobr RNA Joan Hessian am ei nofel gyntaf. Mae ei llyfrau wedi cael eu disgrifio fel cwtch mawr iawn— mwynhewch!