Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

EPP Cymru

Mae EPP Cymru yn dosparthu ystod o rhaglenni hunan reoli i bobol sy'n byw a clefydau cronig, neu ar gyfer y rhai sy'n gofalu am rhywyn sy'n byw gyda cyflwr iechyd tymor hir.

Yn wreiddiol roedd y rhaglen hunan reoli clefydau cronig ei ddatblygu yn yr Unol Daleithiau America yn y 1970au ac yn awr yn cael ei redeg yn y Deyrnas Unedig a llawer o wledydd eraill ar draws y byd.

Ar hyn o bryd mae EPP Cymru yn rhedeg: