Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Wrecsam Rhithwir

Gyrchfan siopa ar-lein Wrecsam

Mae llawer o'r busnesau hyn hefyd yn gwerthu ar-lein, fodd bynnag nid yw'n hawdd bob amser adnabod cynhyrchwyr / manwerthwyr lleol sy’n masnachu drwy’r rhyngrwyd ac i ddarganfod, er enghraifft, yr ystod unigryw, gwreiddiol o anrhegion a chynnyrch a wnaed â llaw neu a werthwyd yn Wrecsam. Mewn ymgais i gefnogi manwerthwyr lleol sydd ar-lein, mae Llinellfusnes yn falch o gyflwyno "Rhith-Wrecsam".

Mae croeso i chi ddewis o'r pedwar categori siop sydd ar gael ar map Rhith-Wrecsam, er mwyn darganfod amrywiaeth eang o bethau a gynhyrchir neu a werthir o fewn ardal Wrecsam. Bydd llawer o'r rhain yn gwneud anrhegion gwych neu fel arall yn drît arbennig i’ch hun. Drwy brynu gan fusnesau lleol byddwch yn helpu tyfu a chryfhau’r economi leol, a all arwain at fusnesau’n codi digon o gyllideb i agor siop gorfforol yn Wrecsam a chreu swyddi newydd.

map Rhith-Wrecsam

Os ydych yn rhedeg busnes sydd wedi'i leoli yn ardal Wrecsam yn gwneud cynnyrch gwreiddiol er enghraifft ac yn gwerthu ar-lein, yna mae croeso i chi gofrestru eich busnes ar Rhith-Wrecsam.