Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

The Business Community – Calon FM

Gorsaf radio gymunedol yw Calon FM sydd wedi ennill llu o wobrau, ac a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Rhwng 1 a 2pm bob dydd Iau mae Tracy Jones a Heather Noble yn dod ynghyd i siarad am fusnes yn Wrecsam a’r cyffiniau. Drwy gael sgyrsiau wythnosol am bynciau llosg, cynnal digwyddiadau ac adolygu pethau, maent yn rhoi blas ar beth sy’n creu cyffro ym myd busnes neu'n peri diflastod, ac yn amlygu syniadau newydd, gweithgareddau a strategaethau i helpu busnesau o bob lliw a llun.

Os ydych chi’n gweithio yn ardal Wrecsam, yn rheoli neu'n berchen ar fusnes yn y dref, bydd y rhaglen yn eich helpu i ddilyn y diweddaraf am y gymuned fusnes leol a gwybod beth sy'n digwydd mewn siroedd cyfagos.

Os byddech chi â diddordeb mewn gwneud cais i ymddangos ar y rhaglen i siarad am eich busnes chi, rhannu newyddion am unrhyw lwyddiannau, rhannu gwybodaeth / cyngor ar sail eich arbenigedd neu gynnig syniadau ar sail eich profiad ym myd busnes, mae croeso ichi roi gwybod inni isod.

Gwrandewch ar raglen ddiweddaraf The Business Community drwy glicio ar y ddolen gyswllt hon: http://www.thebusiness.community/episodes/ (cyswllt allanol)

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

I chi gofrestru eich diddordeb:

Eich Manylion
Hidlwr SbamPwyswch y botwm CYFLWYNO isod i anfon eich sylwadau.

Cysylltiadau Defnyddiol