Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Myfyrwyr

Yn ystyried astudio’n lleol?

Gellir dod o hyd i nifer o gysylltiadau i ddarparwyr hyfforddiant lleol isod (link to “Local Training Courses and Workforce Development Opportunities” section below), a fydd yn eich galluogi i ganfod amrywiaeth eang o gyrsiau achrededig a gynhelir yn ardal Wrecsam.

Ydych chi'n gymwys i gael grant addysgol?

Mae copi diweddaraf o’r cyfeiriadur Grantiau Addysgol ar gael i gyfeirio ato o fewn Llyfrgell Wrecsam, sy'n cynnwys dros 1000 o ffynonellau cyllid. Mae croeso i chi ymweld â Llyfrgell Wrecsam am fwy o wybodaeth ac i gael mynediad at yr adnodd hwn.

Eisoes yn ymgymryd â chwrs busnes:

Boed chi’n astudio busnes o lefel TGAU i lefel Gradd neu Ôl-radd, mae gan y Llinellfusnes ystod eang o adnoddau a all eich helpu chi.

Fel rhan o'r gwasanaeth llyfrgell, mae’r Llinellfusnes yn stocio casgliad eang o lyfrau a gwerslyfrau busnes a all eich helpu yn eich astudiaethau. Mae'r mwyafrif helaeth o'n llyfrau ar gael i'w benthyg naill ai am gyfnod benthyg safonol neu ar gyfnod estynedig o 13 wythnos ar fenthyciad myfyriwr. Y cyfan rydym yn gofyn yw eich bod yn aelod o Wasanaeth Llyfrgelloedd Wrecsam. I gael gwybod sut i ymuno a beth yw'r cyfnodau benthyca, gweler y prif safle llyfrgelloedd. I gael rhagor o wybodaeth am y math o lyfrau sydd gennym yn ein hadran, gweler y llyfrgell fusnes.

Yn ychwanegol at y llyfrau hyn, rydym hefyd yn gallu rhoi mynediad i chi i rai o adroddiadau ymchwil y farchnad mwyaf blaenllaw'r DU. Gall y rhain fod yn ddefnyddiol yn eich astudiaethau, yn enwedig os oes gennych aseiniad sy'n golygu sefydlu cynnyrch / gwasanaeth penodol neu ddadansoddi tueddiadau ac ati o fewn diwydiant penodol. I gael manylion llawn am yr adroddiadau sydd ar gael a sut i gael mynediad atynt, mae croeso i chi gysylltu â ni. Mae gennym hefyd fynediad i ystadegau sy’n trafod amrywiaeth eang o feysydd fel demograffeg sy'n cwmpasu poblogaeth, iechyd, cludiant a mwy. Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd dod o hyd i'r ystadegau sydd eu hangen arnoch, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Mae croeso i chi lawrlwytho pecyn trosolwg gwasanaeth Llinellfusnes, sy'n rhoi cipolwg mwy cynhwysfawr ar ddetholiad o'n gwasanaethau a'n hadnoddau mwyaf poblogaidd.

Cyrsiau Hyfforddi lleol a Chyfleoedd Datblygu Gweithlu:

Cyfleoedd i Gyflogwyr:

Cyfleoedd ar gyfer Unigolion a Chyflogwyr:

Isod mae dolenni sy’n mynd â chi at ddarparwyr cyrsiau amser llawn a rhan-amser yn ardal Wrecsam:

Coleg Cambria

Prifysgol Glyndŵr

Hot Courses – Cronfa ddata fwyaf y Deyrnas Unedig o gyrsiau