Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Eisiau targedu cwsmeriaid newydd a gwella eich gwerthiant presennol?

Peidiwch â gwastraffu amser ac arian yn cynhyrchu eich rhestri postio eich hun, nad ydynt efallai’n nodi’r busnesau sydd o ddiddordeb penodol i’ch cwmni. Mae Llinellfusnes yn gallu cael gafael ar nifer ar draws Prydain o gronfeydd data cwmnïau arbenigol h.y. Experian a Thomson Local - Business Search. Gadewch i’n tîm profiadol greu rhestr cwmnïau wedi ei theilwra i’ch union anghenion a gofynion. Mae modd hidlo’r cronfeydd data yn drwyadl trwy ymgorffori dewisiadau chwilio niferus, fel lleoliad daearyddol, math, maint (yn ôl nifer y cyflogeion a throsiant) y busnesau yr ydych yn dymuno’u targedu. Mae modd allforio gwybodaeth, sy’n cynnwys cysylltiadau penodol o fewn sefydliadau, ar ffurf taenlen sy’n hawdd creu rhestri postio ohoni.

Rhestri e-farchnata

Byddai ffi yn berthnasol i dderbyn rhestr farchnata e-bost; byddai'r ffi yn dibynnu'n bennaf ar nifer y cysylltiadau yr ydych eisiau eu derbyn, a ydych yn bwriadu defnyddio'r rhestr fwy nag unwaith, ynghyd â'r data yr ydych ei angen ar gyfer pob busnes. Byddai'n rhaid i chi sicrhau eich bod yn cydymffurfio â rheoliadau cyfathrebu electronig wrth gynnal ymgyrch marchnata e-bost hefyd, mae croeso i chi gysylltu â ni i gael rhagor o fanylion.

Darperir gwybodaeth ar ffurf taenlen sy’n cynnwys enwau busnesau, cyfeiriadau, cyfeiriadau e-bost ac enw cyswllt ar gyfer gwneuthurwr penderfyniadau allweddol y busnes, fel copi safonol. Gellir hefyd darparu rhifau ffôn a gwybodaeth am sectorau busnes, nifer y gweithwyr a math o eiddo ar gais. Fdd bynnag, bydd ffi ychwanegol ar gyfer y rhain.

Byddwn yn gweithio gyda chi i ddiwygio chwiliadau yn unol â eich cyllideb ac i sicrhau bod nifer hylaw o gysylltiadau yn cael eu darparu i chi. Ni fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw ffi cyn cytuno ar nifer y cysylltiadau. 

I nodi'r mathau o fusnesau rydych chi’n dymuno eu targedu, cwblhewch a chyflwynwch y ffurflen ar waelod y dudalen hon.

Cronfeydd Data Telewerthiant

Darperir gwybodaeth ar ffurf taenlen a bydd yn cynnwys, enw’r busnes, cyfeiriad, dosbarthiad busnes, rhifau ffôn, cyfeiriadau gwefan, nifer cyflogeion, blynyddoedd ers sefydlu, trosiant ac enw cyswllt gwneuthurwyr penderfyniad allweddol.

Mae rhestrau sampl o hyd at 50 o gysylltiadau busnes (fesul chwarter, fesul busnes) yn cael eu darparu'n rhad ac am ddim, o un o'r cronfeydd data marchnata uniongyrchol yr ydym wedi tanysgrifio ar eu cyfer. Os hoffech dderbyn rhestr sy'n cynnwys dros 50 o gysylltiadau, byddwn yn gweithio gyda chi i ddiwygio chwiliadau yn unol â'ch cyllideb ac i sicrhau bod nifer hylaw o gysylltiadau yn cael eu darparu i chi. Ni fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw ffi cyn cytuno ar nifer y cysylltiadau rydych yn dymuno eu prynu.

Cronfeydd Data Marchnata Bost

Darperir gwybodaeth ar ffurf taenlen a bydd yn cynnwys, enw’r busnes, cyfeiriad, dosbarthiad busnes, rhifau ffôn, cyfeiriadau gwefan, nifer cyflogeion, blynyddoedd ers sefydlu, trosiant ac enw cyswllt gwneuthurwyr penderfyniad allweddol.

Mae rhestrau sampl o hyd at 50 o gysylltiadau busnes (fesul chwarter, fesul busnes) yn cael eu darparu'n rhad ac am ddim, o un o'r cronfeydd data marchnata uniongyrchol yr ydym wedi tanysgrifio ar eu cyfer. Os hoffech dderbyn rhestr sy'n cynnwys dros 50 o gysylltiadau, byddwn yn gweithio gyda chi i ddiwygio chwiliadau yn unol â'ch cyllideb ac i sicrhau bod nifer hylaw o gysylltiadau yn cael eu darparu i chi. Ni fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw ffi cyn cytuno ar nifer y cysylltiadau rydych yn dymuno eu prynu.

Cais am Restr Farchnata

Mae croeso i chi gwblhau’r ffurflen ganlynol os hoffech i ni wneud chwiliad yn arbennig i’ch anghenion. Cwblhewch cymaint neu cyn lleied o ddewisiadau ffilter fel bo angen. Gwnawn roi gwybod sawl canlyniad a ddychwelwyd a gwnawn un ai eich helpu i fireinio eich chwiliad i fod o fewn y cwota data sydd am ddim, neu roi manylion y ffi a fydd yn berthnasol am roi’r canlyniadau sydd wedi eu dychwelyd i gyd.

Mae'n rhaid llenwi'r adrannau a ddynodir a *.

Diogelu Data | Polisi Preifatrwydd

Busnesau yr hoffech chi eu targeduY math o adeiladau

Manylion Busnes
Manylion cyswllt

Gwybodaeth / Manaylion Ychwanegol

Eich Manylion

Hidlwr SbamPwyswch y botwm CYFLWYNO isod i anfon eich sylwadau.

Cysylltiadau Defnyddiol