Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynnig gostyngiad ar eich cynnyrch / gwasanaethau i fusnesau

Mae'r gwe-dudalennau Businessline ar hyn o bryd yn denu mwy na 6000 o ymweliadau bob blwyddyn.

Os oes gennych chi wasanaeth busnes-i-fusnes yn Wrecsam ac os hoffech chi gynnig gostyngiad i fusnesau newydd a rhai sy'n bod eisoes (sy'n masnachu y tu mewn a thu allan i ardal Wrecsam), byddwch yn gallu rhestru cynnig yn rhad ac am ddim. Os ydych chi’n rhedeg gwasanaeth busnes i fusnes sydd wedi’i leoli y tu allan i ardal Wrecsam ac os hoffech gynnig disgownt ar eich gwasanaethau byddai ffi trefnu o £100 (yn cynnwys TAW) yn daladwy, ynghyd a ffi restru flynyddol o £45 (yn cynnwys TAW), yn seiliedig ar ffi restru o £3.75 y mis. Er enghraifft, os cyflwynwch gynnig ym mis Ionawr byddai ffi o £145 yn berthnasol, ac yna ffi adnewyddu flynyddol o £45 pe baech yn dymuno ymestyn eich cynnig. Fodd bynnag os cyflwynwch gynnig ym mis Mehefin er enghraifft, byddai ffi o £122.50 yn berthnasol gyda ffi adnewyddu o £45 wedi hynny a fyddai’n daladwy ym mis Ionawr y flwyddyn wedyn. Byddwn yn cysylltu â chi ym mis Rhagfyr bob blwyddyn i holi a hoffech ymestyn eich cynnig am 12 mis arall (Ionawr - Rhagfyr)

Mae’r pecyn buddiannau canlynol ar gael ar gyfer pob gostyngiad:

Bydd rhestriadau yn cynnwys:

Cynnig gostyngiad

Os ydych yn rhedeg busnes sydd wedi ei leoli yn Wrecsam a bod gennych ddiddordeb mewn cynnig gostyngiadau i fusnesau eraill oddi ar eich cynnyrch / gwasanaethau, cwblhewch y ffurflen gais ganlynol.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Eich Manylion
Hidlwr SbamPwyswch y botwm CYFLWYNO isod i anfon eich sylwadau.

Sylwch os gwelwch yn dda

Dim ond cynigion busnes-i-fusnes fydd yn cael eu rhestru. Os hoffech chi restru cynigion ar gyfer cwsmeriaid, ewch i wefannau fel  wrexhamsavers.co.uk am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda.

Cysylltiadau Defnyddiol