Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth ydych chi’n ei feddwl o’n gwefan newydd?

Buasem wrth ein boddau petaech yn dweud eich barn wrthym am ein gwefan newydd!

Cymerwch amser i gwblhau'r ffurflen isod ac ychwanegwch unrhyw sylwadau pellach yr hoffech eu gwneud yn y gofod. Os hoffech i ni anfon ymateb i'ch sylwadau, peidiwch ag anghofio rhoi eich enw a'ch cyfeiriad ebost i ni.

Mae'r mannau a nodir â * yn orfodol, a rhaid eu cwblhau.

Beth ydych chi'n ei feddwl?
Beth ydych chi'n ei feddwl o'n gwefan?    

A gawsoch chi hyd i bopeth?
A oes yna unrhyw beth na allwch gael hyd iddo ar y wefan hon?  

A wnaethoch chi geisio defnyddio unrhyw rai o'r canlynol?

Cyfleuster Chwilio  
A-Z o Wasanaethau  
Map Safle  
Prif Lywio  
Os ateboch 'Do' i'r cyfan o'r uchod a oeddech chi'n dal i fethu dod o hyd i'r wybodaeth yr oeddech ei angen?  
A ddywedoch chi wrthym trwy ddefnyddio'r ffurflen 'Ni allaf gael hyd iddo ar-lein' ?  
Eich sylwadau

Os hoffech i ni ymateb i'ch sylwadau, rhowch eich enw a'ch cyfeiriad ebost i ni.

Hidlwr Sbam

Pwyswch y botwm SUBMIT isod i anfon eich sylwadau.

Gwybodaeth gyswllt bellach:

Ebost: webmaster@wrexham.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Neuadd y Dref
Wrecsam
LL11 1AY

Ffôn: 01978 292000