Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddiadau i Wrecsam

Wrecsam yw prif dref Gogledd Cymru. Lleolir Wrecsam ychydig filltiroedd yn unig o ffin Cymru/Lloegr ac fe'i cydnabyddir yn eang fel prif ddinas a phrif ganolfan fasnachol yr ardal. Mae Wrecsam o fewn taith dwy awr i draean o boblogaeth y DU a hanner ei diwydiannau cynhyrchu.

Cyfarwyddiadau i Wrecsam o’r gogledd

O'r gogledd ewch ar yr M56 tuag at Warrington

Cyfarwyddiadau i Wrecsam o’r de

Ewch ar hyd yr A483 tuag at Wrecsam. Ar ôl cyrraedd Wrecsam