Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Ymholiad Gyffredinol Ar-lein

Defnyddiwch y ffurflen hon i gysylltu â'r Cyngor gyda'ch ymholiadau cyffredinol.

Os bydd angen ymateb, byddwn fel arfer yn cysylltu â chi o fewn 5 diwrnod gwaith.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch dderbyn diweddariadau e-bost a rhybuddion gan Gyngor Wrecsam? www.wrecsam.gov.uk/cofrestr

Gallwn ymateb i'ch ymholiadau yn ystod oriau agor swyddfa: 8.30am - 5.00pm dydd Llun i ddydd Gwener (heblaw dros wyliau cyhoeddus).

Ymdrechwn i ymateb i'ch ymholiad cyn gynted ag y bo modd ar ôl ei dderbyn. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd ymholiadau mwy cymhleth, lle bydd angen gwneud mwy o ymchwil yn cymryd hirach i'w hateb.

Mae’r rhannau sydd wedi’u marcio â * yn orfodol a rhaid i chi eu llenwi.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Ymholiad

Hidlwr SbamGwasgwch y botwm CYFLWYNO i anfon eich cais.