English
Bwrdd Gwasanaeth Lleol Wrecsam

Ein Cynllun Ni ar Gyfer Wrecsam 2013-2024

Mae pobl yn gwneud popeth yn bosib - cynllun ar gyfer bywyd, dewis a llwyddiant yn Wrecsam

Yn ystod 2012, mae Bwrdd Gwasanaethau Lleol Wrecsam wedi bod yn datblygu cynllun i Wrecsam ei redeg o 2013 hyd 2024. Mae’r cynllun yn disodli:

Lansio Ymgynghoriad y Cynllun Drafft – Plant 2012

Hydref 15fed 2012

Ymgynghorwyd ar gynllun drafft rhwng Hydref 15fed 2012 ac Ionawr 11eg 2013. Lansiwyd yr ymgynghoriad ar Hydref 15fed 2012 ym Mharc Acton a phlannodd Cadeirydd y Bwrdd Gwasanaethau Lleol, Dawn Docx, ffawydden goprog i nodi'r achlysur. Tyfwyd y goeden ym mhlanhigfa'r cyngor o hadau a gasglwyd chwe blynedd yn ôl ym Mharc Gwledig Tŷ Mawr gan blant lleol. Cafodd Dawn gymorth plant o'r ysgol gynradd hyd at y chweched dosbarth ac wrth i’r cynllun ddatblygu mae’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn bwriadu dal i fyny â nhw.

Mae ‘Plant 2012’, fel y maent wedi dod yn adnabyddus, wedi rhoi amlinelliad i’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol ynglŷn â lle maent yn gobeithio’u gweld eu hunain mewn 12 mlynedd a beth maen nhw’n ei hoffi ynglŷn â byw yn Wrecsam a beth maen nhw am ei weld yn newid.

Er enghraifft roedd Tom, disgybl yn Ysgol Uwchradd Darland yn 12 oed ac mae o eisiau bod yn athro, ffotograffydd, actor neu ddylunydd cynnyrch newydd.  Mewn 12 mlynedd mae’n rhagweld y bydd wedi gadael y brifysgol, wedi gadael ei aelwyd ac wedi dechrau chwilio am ei swydd gyntaf.

Roedd Amy’n naw oed ac yn ddisgybl yn Ysgol Gynradd Acton.  Mae hi’n hoffi’r llyfrgell, nofio a byw’n agos at y bobl sy’n gofalu amdani.  Dydi hi ddim yn hoffi ysbwriel na pherchnogion cŵn “budr”.  Mae hi eisiau mwy o gartrefi ar gyfer pobl leol.

I weld canfyddiadau llawn yr ymgynghoriad, gwelwch y ddogfen ‘Canlyniadau’r Ymgynghoriadau’ isod:


Perfformiad 2013-14


I weld ac argraffu dogfennau PDF mae gofyn bod gennych chi Adobe® Acrobat® Reader wedi ei osod ar eich cyfrifiadur: cliciwch ar y logo isod i lawrlwytho'r feddalwedd.

Adobe Acrobat Reader software - external link Mae modd trosi dogfennau Adobe Acrobat i destun plaen drwy ddefnyddio Accessible Adobe® Reader.